Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čtvrt bylo nalezeno překladů: 56 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 51).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čtvrť - area n:
{eri:H}
čtvrť - borough
{bRC}
čtvrť - district
{dIstrIkt}
čtvrť - neighbourhood
čtvrt - quarter n:
{kwOrtR}
bohémská čtvrť - bohemia
{bChi:mi:H}
čtvrťák - quarter n:
{kwOrtR}
čtvrtdolar - quarter n:
{kwOrtR}
čtvrteční - Thursday adj:
{QRzdJ}
čtvrtého stupně - quartic
čtvrtek - Thursday n:
{QRzdJ}
čtvrtfinále - quarter-final n:
čtvrtfinále - quarterfinal n: [sport.]
čtvrtfinálový - quarterfinal adj:
čtvrthodina - quarter of an hour
čtvrthodina - quarter-hour n:
čtvrtící - quartering adj:
čtvrtina - quarter
{kwOrtR}
čtvrtina barelu - firkin
čtvrtina gallonu - quarto
{kwOrtC}
čtvrtina galonu - quart n: [zast.] 8 8
{1.13 l} {kwOrt}
čtvrtina pinty - noggin n:
objemová míra
čtvrtiny - quarters n: pl.
{kwOrtRz}
čtvrtiny gallonu - quarts
{kwOrts}
čtvrtky - Thursdays n: pl.
{QRzdJz}
čtvrtletí - trimester
{trTmestR}
čtvrtletní - quarterly adj:
{kwOrtRli:}
čtvrtletní výkaz - quarterly statement [eko.]
čtvrtletník - quarterly n:
{kwOrtRli:}
čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra) - quarter ham n:
čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru) - quarter pounder with cheese n:
čtvrtohorní - quaternary adj:
{kwa:tRneri:}
čtvrtohory - quaternary
{kwa:tRneri:}
čtvrťová nota - crotchet n:
čtvrťová nota - quarter note n: [hud.]
čtvrtpenny - farthing
{fa:rDIN}
čtvrtý - 4th num:
čtvrtý - fourth
{fOrQ}
čtvrtý rozměr - fourth dimension
dvacátý čtvrtý - 24th
dvacátý čtvrtý - twenty-fourth
hodnota čtvrtiny - quartile
{kwOrtIl}
chudinská čtvrť - slum
{slAm}
Jakubův čtvrtý syn - Judah
{Zu:dH}
obytná čtvrť - residential district
padesátý čtvrtý - fifty-fourth
rozčtvrtit - quarter v:
{kwOrtR}
rozdělený na čtvrtiny - quartered
šedesátá čtvrtá poznámka - sixty-fourth note n:
šedesátý čtvrtý - sixty-fourth
španělská čtvrť - barrio
{ba:ri:C}
španělská čtvrť města - barrio n: [amer.]
{ba:ri:C}
tři čtvrtě - three-quarters
tři čtvrtě na - a quarter to
tři čtvrtiny - three-quarter
za čtvrté - fourthly

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čtvrt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čtvrt" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž