Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz quarter bylo nalezeno překladů: 50 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: quarter
{kwOrtR}
- ubytovat
v: quarter
{kwOrtR}
- rozčtvrtit
n: quarter
{kwOrtR}
- čtvrt
n: quarter
{kwOrtR}
- kvartál
quarter
{kwOrtR}
- čtvrtina
n: quarter
{kwOrtR}
- čtvrtdolar
v: quarter
{kwOrtR}
- bydlet
v: quarter
{kwOrtR}
- rozdělit
n: quarter
{kwOrtR}
- čtvrťák
a quarter to - tři čtvrtě na
n: headquarter - velitelství
[eko.] headquarters
{hedkwOrtRz}
- hlavní stan, ústředí
headquarters
{hedkwOrtRz}
- ústředí
headquarters
{hedkwOrtRz}
- centrála
n: headquarters
{hedkwOrtRz}
- ředitelství
headquarters
{hedkwOrtRz}
- velitelství
n: hindquarters
{hTndkwOrtRz}
- zadnice
n: hindquarters
{hTndkwOrtRz}
- zadek
n: quarter ham
- čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra)
quarter horse
- druh závodního koně
n: [hud.] quarter note
- čtvrťová nota
quarter of an hour
- čtvrthodina
n: quarter pounder with cheese
- čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru)
n: quarter-final
- čtvrtfinále
n: quarter-hour
- čtvrthodina
n: quarterback
{kwOrtRbEk}
- rozehrávač
quarterdeck
{kwOrtRdek}
- část horní paluby lodi
adj: quartered
- ubytovaný
quartered
- rozdělený na čtvrtiny
n: [sport.] quarterfinal
- čtvrtfinále
adj: quarterfinal
- čtvrtfinálový
n: quartering
- čtvrcení
adj: quartering
- čtvrtící
n: quartering
- kvartace
n: quartering
- kvartování
n: quarterly
{kwOrtRli:}
- čtvrtletník
adj: quarterly
{kwOrtRli:}
- čtvrtletní
[eko.] quarterly statement
- čtvrtletní výkaz
n: quartermaster
- hodnost námořníka
n: quartermaster
- ubytovatel
n: pl. quarters
{kwOrtRz}
- čtvrtiny
n: quarters
{kwOrtRz}
- byt
n: quarters
{kwOrtRz}
- obydlí
n: quarters
voj. {kwOrtRz}
- ubikace
quarterstaff
- dlouhá tyč jako zbraň
quarterstaff
- druh zbraně
quarterstaff
- dlouhá tyč
n: quarterstaff
- obušek
three-quarter
- tři čtvrtiny
three-quarters
- tři čtvrtě

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit quarter do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "quarter" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž