Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz firm bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 19, obsahující výraz: 83).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: firm
{fRm}
- ztvrdnout
v: firm
{fRm}
- zpevnit
v: firm
{fRm}
- zhutnit
v: firm
{fRm}
- tvrdnout
v: firm
{fRm}
- tuhnout
adj: firm
{fRm}
- stabilní
adj: firm
{fRm}
- neoblomný
adj: firm
{fRm}
- nepoddajný
adj: firm
{fRm}
- neústupný
adj: firm
{fRm}
- nezlomný
adj: firm
{fRm}
- odhodlaný
adj: firm
{fRm}
- spolehlivý
adj: firm
{fRm}
- tuhý
firm
{fRm}
- solidní
adj: firm
{fRm}
- důkladný
firm
{fRm}
- pevně
n: firm
{fRm}
- podnik
adj: firm
{fRm}
- pevný
n: firm
{fRm}
- firma
n: a firm hand - pevná ruka
a firm hand - osoba usměrňující mravy
v: affirm
{HfRm}
- tvrdit
affirm
{HfRm}
- prohlásit
v: affirm
{HfRm}
- stvrdit
v: affirm
{HfRm}
- potvrdit
n: affirmation
{EfRmJLHn}
- tvrzení
n: affirmation
{EfRmJLHn}
- prohlášení
n: affirmation
{EfRmJLHn}
- ujištění
n: affirmation
{EfRmJLHn}
- potvrzení
adj: affirmative
{HfRmHtIv}
- pozitivní
adj: affirmative
{HfRmHtIv}
- potvrzující
n: affirmative
{HfRmHtIv}
- klad
adj: affirmative
{HfRmHtIv}
- afirmativní
adj: affirmative
{HfRmHtIv}
- souhlasný
adj: affirmative
{HfRmHtIv}
- kladný
affirmative action
- opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action
- kladná akce
affirmative statement
- kladná oznamovací věta
adv: affirmatively
{HfRmHtIvli:}
- kladně
adj: affirmed
{HfRmd}
- potvrzený
affirmed
{HfRmd}
- potvrzeno
v: affirming
{HfRmIN}
- potvrzování
v: affirms
{HfRmz}
- tvrdí
v: affirms
{HfRmz}
- prohlašuje
answer in the affirmative
- odpovědět kladně
be firm
- být pevný
v: confirm
{kHnfRm}
- schválit
n: confirm
{kHnfRm}
- schválit platnost
v: confirm
{kHnfRm}
- stvrdit
v: confirm
{kHnfRm}
- konfirmovat
v: confirm
{kHnfRm}
- ratifikovat
[eko.] confirm
{kHnfRm}
- potvrdit, upevnit
v: confirm
{kHnfRm}
- dotvrdit
confirm
{kHnfRm}
- utvrzovat
confirm
{kHnfRm}
- utvrdit
confirm
{kHnfRm}
- potvrzení
confirm
{kHnfRm}
- potvrzovat
confirm
{kHnfRm}
- potvrdit
n: confirm
{kHnfRm}
- biřmovat
n: confirmation
{ka:nfRmJLHn}
- schválení
confirmation
{ka:nfRmJLHn}
- potvrzení
n: [it.] Confirmation
{ka:nfRmJLHn}
- Potvrzování
n: pl. confirmations
{ka:nfRmJLHnz}
- potvrzení
adj: confirmative
- potvrzující
adj: confirmatory
{kHnfRmHtOri:}
- potvrzující
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- konfirmovaný
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- nenapravitelný
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- nepolepšitelný
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- nevyléčitelný
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- notorický
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- utvrzený
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- zatvrzelý
adj: confirmed
{kHnfRmd}
- potvrzený
adj: confirming
{kHnfRmIN}
- potvrzující
v: confirms
{kHnfRmz}
- potvrzuje
v: disaffirm
- neuznat
v: disaffirm
- anulovat
v: firm up
- sjednat
v: firm up
- dohodnout
n: firmament
- obloha
adj: firmer
{fRmR}
- pevnější
adj: firmest
{fRmHst}
- nejpevnější
adv: firmly
{fRmli:}
- silně
adv: firmly
{fRmli:}
- pevně
adv: firmly
{fRmli:}
- napevno
n: firmness
{fRmnHs}
- pevnost
n: pl. firms
{fRmz}
- firmy
n: [it.] 6 6 firmware
- mikroprogramové vybavení
v: hold firm
- neustupovat
adj: infirm
{InfRm}
- nepevný
adj: infirm
{InfRm}
- churavý
n: infirmary
{InfRmRi:}
- ošetřovna
n: infirmity
- nemohoucnost
n: infirmity
- slabost
n: infirmity
- neduživost
reaffirm
{ri:HfRm}
- znovu ujistit
reaffirm
{ri:HfRm}
- znovu potvrdit
v: reaffirm
{ri:HfRm}
- ujistit
v: reaffirm
{ri:HfRm}
- zdůraznit
n: reaffirmation
{ri:EfRmJLHn}
- opětovné ujištění
n: reaffirmation
{ri:EfRmJLHn}
- znovupotvrzení
adj: unconfirmed
{AnkHnfRmd}
- nepotvrzený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit firm do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "firm" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž