Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz solid bylo nalezeno překladů: 57 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 50).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: solid
{sa:lHd}
- pevná látka
adj: solid
{sa:lHd}
- pevný
adj: solid
{sa:lHd}
- solidní
n: [mat.] solid
{sa:lHd}
- těleso
adj: solid
{sa:lHd}
- tuhý
adj: solid
bez příměsí (zlato apod.) {sa:lHd}
- čistý
adj: solid
{sa:lHd}
- spolehlivý
[eko.] agricultural solid waste - tuhý zemědělský odpad
adj: as solid as the Rock of Gibraltar - velmi stabilní
v: consolidate
{kHnsa:lIdJt}
- upevnit
v: consolidate
{kHnsa:lIdJt}
- sjednotit
v: consolidate
{kHnsa:lIdJt}
- posílit
v: consolidate
{kHnsa:lIdJt}
- konsolidovat
adj: consolidated
{kHnsa:lHdJtHd}
- zpevněný
adj: consolidated
{kHnsa:lHdJtHd}
- sloučený
adj: consolidating
{kHnsa:lHdJtIN}
- upevňující
adj: consolidating
{kHnsa:lHdJtIN}
- konsolidující
n: consolidation
{kHnsa:lHdJLHn}
- konsolidace
n: consolidator
- upevňovatel
n: consolidator
- sjednotitel
consolidator
- tužidlo
[eko.] dam consolidation
- opevnění hráze
[eko.] dispersed solid
- dispergovaná látka
[eko.] dissolved solid substance
- rozpuštěná látka (hydrochemie)
[eko.] industrial solid waste
- tuhý průmyslový odpad
[eko.] mixed liquor suspended solids
- koncentrace kalu
[eko.] mixed liquor suspended solids (MLSS)
- MLSS koncentrace kalu (angl.)
rock-solid
- skálopevný
n: [mat.] solid angle
- prostorový úhel
[eko.] solid domestic waste
- tuhý domovní odpad
n: [mat.] solid line
- plná čára
[eko.] solid radioactive waste
- tuhý radioaktivní odpad
[eko.] solid residential waste
- tuhý komunální odpad
[eko.] solid waste
- tuhý odpad
solid-state
- týkající se pevných látek
solid-state
- v pevném stavu
n: [fyz.] solid-state physics
- fyzika pevných látek
solidarity
{sa:lHderHti:}
- solidárnost
n: solidarity
{sa:lHderHti:}
- solidarita
solidary
- solidární
n: solidification
- konsolidace
n: solidification
- tuhnutí
n: solidification
- tvrdnutí
adj: solidified
{sHlIdHfTd}
- ztužený
[eko.] solidified radioactive waste
- solidifikovaný radioaktivní koncentrát
v: solidify
{sHlIdHfT}
- upevnit
v: solidify
{sHlIdHfT}
- zpevnit
v: solidify
{sHlIdHfT}
- ztvrdnout
n: solidity
{sHlIdHti:}
- solidnost
adv: solidly
{sa:lHdli:}
- pevně
adv: solidly
{sa:lHdli:}
- solidně
n: solidness
- pevnost
solids
{sa:lHdz}
- tuhé látky
n: solidus
- šikmá zlomková čára
n: solidus
- lomítko
adj: unconsolidated
{HnkHnsa:lHdJtId}
- nezpevněný
[eko.] waste solidification
- zpevňování odpadu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit solid do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "solid" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž