Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz trial bylo nalezeno překladů: 57 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 47).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: trial
{trTHl}
- vyzkoušení
n: trial
{trTHl}
- soudní řízení
n: trial
{trTHl}
- soudní proces
n: trial
{trTHl}
- přelíčení
n: trial
{trTHl}
- líčení
n: trial
{trTHl}
- soud
adj: trial
{trTHl}
- zkušební
n: trial
{trTHl}
- pokus
n: trial
{trTHl}
- experiment
n: trial
{trTHl}
- zkouška, strast, utrpení,soužení,trápení
[eko.] agricultural and industrial landscape - zemědělsko-průmyslová krajina
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations - americká federace práce a kongres průmyslových organizací
adj: atrial - atriový
adj: bimestrial - dvouměsíční
bimestrial - trvající dva měsíce
adj: endometrial - endometriální
n: extraterrestrial
{ekstrHtRehstri:Hl}
- mimozemšťan
adj: extraterrestrial
{ekstrHtRehstri:Hl}
- mimozemský
industrial
{IndAstri:Hl}
- průmyslový
industrial
{IndAstri:Hl}
- industriální
[eko.] industrial air pollution source
- průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] industrial development
- průmyslový rozvoj
[eko.] industrial landscape
- průmyslová krajina
[eko.] industrial policy
- odvětvová (průmyslová) politika
[eko.] industrial processes
- průmyslové, odvětvové procesy
Industrial Revolution
- průmyslová revoluce
[eko.] industrial solid waste
- tuhý průmyslový odpad
(female) industrial worker
- dělnice
industrial worker
- dělník
n: industrialisation
- industrializace
v: industrialise
- industrializovat
adj: industrialised
- industrializovaný
n: industrialism
- industrialismus
n: industrialism
- industrializmus
n: industrialist
{IndAstri:HlIst}
- průmyslník
n: industrialization
{IndAstri:HlIzJLHn}
- industrializace
v: industrialize
{IndAstri:HlTz}
- industrializovat
adj: industrialized
{IndAstri:HlTzd}
- industrializovaný
adv: industrially
{IndAstri:Hli:}
- průmyslově
n: mistrial
{mIstrTHl}
- zmatené soudní řízení
nonindustrial
- neprůmyslový
on trial
- na zkoušku
[eko.] postindustrial society
- postindustriální společnost
adj: pre-industrial
- předprůmyslové
adj: preindustrial
- předprůmyslové
retrial
{ri:trTHl}
- opakovaný pokus
[eko.] solar-terrestrial relations
- heliogeofyzika
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- pevninský
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- pozemní
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- pozemský
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- suchozemský
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- terestrický
adj: terrestrial
{tRestri:Hl}
- zemský
n: trial run
- zkušební chod
trial-and-error
- metoda pokus omyl
n: pl. trials
{trTHlz}
- přelíčení, zkoušky, strasti
[eko.] water for industrial use
- provozní voda

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit trial do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "trial" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž