Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz konec bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
konec - butt
{bAt}
konec - end n:
{end}
konec - ending
{endIN}
konec - exit n:
{egzIt}
konec - finis n:
konec - finish n:
{fInIL}
konec - quietus n:
konec - tail n:
{tJl}
konec - termination n:
{tRmHnJLHn}
konec - termini n:
{tRmInT}
konec - tip
{tIp}
být konec - be over n:
konec citátu - unquote
{AnkwCt}
konec dobrý všechno dobré - all's well that ends well
konec finančního roku - year-end
konec hry - game over
konec konců - after all
konec konců - afterall
konec poplachu - all clear
konec světa - Armageddon n:
{a:rmHgedHn}
konec týdne - week-end
konec týdne - weekend n:
{wi:kend}
koneckonců - in the long run [id.]
nakonec - after all
nakonec - at length
nakonec - eventually
{IvenSHwHli:}
nakonec - finally
{fTnHli:}
nakonec - in the end
nakonec - last n:
{lEst}
nakonec - lastly adv:
{lEstli:}
nakonec - ultimately adv:
{AltHmHtli:}
silnější konec - butt n:
{bAt}
tlustý konec - butt end n:
tlustý konec - butt-end n:
udělat konec něčemu - draw a line

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit konec do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "konec" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž