Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ending bylo nalezeno překladů: 92 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 87).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
[eko.] ending
{endIN}
- koncovka (drenáže)
n: ending
{endIN}
- zakončení
n: ending
{endIN}
- koncovka
ending
{endIN}
- konec
ending
{endIN}
- ukončení
v: amending
{HmendIN}
- doplňování
adj: appending
- připojující
adj: ascending
{HsendIN}
- stoupající
n: attending
{HtendIN}
- docházení
n: bending
{bendIN}
- ohýbání
[eko.] blending
{blendIN}
- promíchávání
n: blending
{blendIN}
- směšování
n: blending
{blendIN}
- mísení
n: blending
{blendIN}
- míchání
n: comprehending
{ka:mprIhendIN}
- chápání
adj: condescending
{ka:ndIsendIN}
- blahosklonný
adv: condescendingly
- blahosklonně
consumer spending
- výdaje na spotřebu
adj: contending
{kHntendIN}
- nepřátelský
adj: contending
{kHntendIN}
- protichůdný
n: defending
{dIfendIN}
- obhajování
adj: defending
{dIfendIN}
- bránící
deficit spending
- schodkový výdaj
depending
{dIpendIN}
- záležející na
depending
{dIpendIN}
- závisení
depending
{dIpendIN}
- závislý
adj: depending
{dIpendIN}
- závisející
adj: descending
{dIsendIN}
- sestupný
n: pl. endings
{endINz}
- zakončení
expending
{ekspehndIN}
- vydávající prostředky
adj: extending
{IkstendIN}
- rozšiřující
adj: extending
{IkstendIN}
- prodlužující
fending
{fendIN}
- starání se o sebe
government spending
- vládní výdaje
happy ending
- stastne koncici
adj: heart-rending
- srdcervoucí
heart-rending
- drásající srdce
adj: heartrending
- srdcervoucí
heartrending
- drásající srdce
adj: impending
{ImpendIN}
- nastávající
adj: impending
{ImpendIN}
- hrozící
adj: impending
{ImpendIN}
- překážející
adj: impending
{ImpendIN}
- brzdící
n: intending
{IntendIN}
- zamýšlejíce
adj: intending
{IntendIN}
- budoucí
n: lending
{lendIN}
- zapůjčení
n: lending
{lendIN}
- půjčování
n: lending
{lendIN}
- půjčení
lending rate
- zápůjční sazba
lending rate
- úrok na půjčku
adj: mending
{mendIN}
- opravující
adj: mind-bending
- halucinogenní
never-ending
- nekonečný
adj: neverending
- nekonečný
noncomprehending
- nechápavý
adj: offending
{HfendIN}
- urážející
adj: offending
{HfendIN}
- problematický
adj: offending
{HfendIN}
- pohoršující
[eko.] overspending
{CvRspendIN}
- přečerpání
adj: pending
{pendIN}
- zahájený
adj: pending
{pendIN}
- nevyřízený
adj: pending
{pendIN}
- nevyřešený
adj: pending
{pendIN}
- očekávaný
adj: pretending
{pri:tendIN}
- předstírající
n: public spending
- veřejné výdaje
adj: recommending
{rekHmehndIN}
- doporučující
n: rending
{rendIN}
- roztrhávání
n: sending
{sendIN}
- posílání
n: sending
{sendIN}
- odeslání
n: sending
{sendIN}
- odesílání
adj: sending
{sendIN}
- posílající
adj: sending
{sendIN}
- vysílající
adj: sending
{sendIN}
- zasílající
n: sending
{sendIN}
- zasílání
spending
{spendIN}
- výdaj
spending
{spendIN}
- výdaje
n: spending
{spendIN}
- utrácení
[eko.] spending
{spendIN}
- vydávání, utrácení
spending
{spendIN}
- útrata
spending money
- kapesné
spending pattern
- struktura výdajů
n: suspending
{sHspendIN}
- pozastavení
n: suspending
{sHspendIN}
- suspendování
n: tending
{tendIN}
- inklinování
n: tending
{tendIN}
- ošetřování
adj: uncomprehending
- nechápající
adv: uncomprehendingly
- nechápavě
unending
{HnendIN}
- nekončící
adv: unendingly
- nekonečně
adj: unpretending
- skromný
n: vending
{vendIN}
- prodávání
vending machine
- automat

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ending do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ending" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž