Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz finish bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 31).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: finish
{fInIL}
- závěr
n: finish
{fInIL}
- konec
v: finish
{fInIL}
- dorazit
n: finish
{fInIL}
- dokončení
n: finish
{fInIL}
- dohotovení
finish
{fInIL}
- zabít
finish
{fInIL}
- finiš
finish
{fInIL}
- apretace
v: finish
{fInIL}
- apretovat
v: finish
{fInIL}
- skoncovat
v: finish
{fInIL}
- dopsat
v: finish
{fInIL}
- dohrát
v: finish
{fInIL}
- dohotovit
v: finish
{fInIL}
- dodělat
v: finish
{fInIL}
- dočíst
finish
{fInIL}
- dokončit
finish
{fInIL}
- zakončit
finish
{fInIL}
- ukončit
finish
{fInIL}
- skončit
finish
{fInIL}
- končit
v: finish a set - sbalit fidlátka
n: finish line - cílová čára
v: finish off - dorazit
finish off - zabít
finish off - dokončit
v: finish one's studies - vystudovat
v: finish studies - vystudovat
v: finish studying - dostudovat
finish up - dojíst
adj: finished
{fInILt}
- hotový
adj: finished
{fInILt}
- ukončený
v: finished
{fInILt}
- skončil
adj: finished
{fInILt}
- dokončený
finished
{fInILt}
- hotovo
[eko.] finished product
Výrobek ve formě, ve které bude užíván, včetně primárního balení.
- hotový výrobek
n: finisher
{fInILR}
- finišer
n: finisher
{fInILR}
- dokončovatel
finisher
{fInILR}
- poslední úder
v: finishes
{fInILIz}
- skončí
v: finishes
{fInILIz}
- končí
v: finishes
{fInILIz}
- dokončuje
n: finishing
{fInILIN}
- dokončení
[stav.] finishing
{fInILIN}
- dokončovací práce
n: finishing school
- soukromá dívčí škola
finishing school
- škola pro dívky
[stav.] finishing work
- dokončovací práce
adj: semi-finished
- rozpracovaný
semi-finished product
- polotovar
adj: semifinished
{semi:fInILt}
- rozpracovaný
adj: unfinished
{HnfInILt}
- kusý
adj: unfinished
{HnfInILt}
- nedokončený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit finish do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "finish" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž