Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz exit bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 25).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: (med.) exit
luke {egzIt}
- exitus
v: exit
{egzIt}
- odejít
v: exit
{egzIt}
- ukončit
n: exit
{egzIt}
- odchod
n: exit
{egzIt}
- konec
exit
{egzIt}
- východ
n: complexities
{kHmpleksIti:z}
- složitosti
n: complexity
{kHmpleksHti:}
- komplikovanost
n: complexity
{kHmpleksHti:}
- komplexnost
n: complexity
{kHmpleksHti:}
- složitost
[tech.] complexity
{kHmpleksHti:}
- obtížnost
complexity
{kHmpleksHti:}
- spletitost
n: convexity
- konvexnost
emergency exit
- nouzový východ
exit poll
slouží k odhadům výsledků voleb
- průzkum prováděný u východů z volebních místností
v: exited
{egzHtId}
- vyjel
v: exited
{egzHtId}
- opustil
exited
{egzHtId}
- odešel
exited
{egzHtId}
- vyšel
exiting
{egzItIN}
- výstup
n: pl. exits
{egzIts}
- výjezdy
n: pl. exits
{egzIts}
- východy
v: exits
{egzIts}
- vychází
v: exits
{egzIts}
- opouští
v: exits
{egzIts}
- odchází
n: overcomplexity
- přílišná složitost
n: pl. perplexities
- rozpaky
n: pl. perplexities
- zmatky
n: perplexity
{pRpleksHti:}
- rozpaky
n: perplexity
{pRpleksHti:}
- zmatek
to work flexitime
- pohyblivá prac. doba

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit exit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "exit" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž