Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz end bylo nalezeno překladů: 116 (přesná shoda: 16, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
end
{end}
- účel
n: end
{end}
- ukončení
v: end
{end}
- skoncovat
n: end
{end}
- závěr
n: end
{end}
- výsledek
adj: end
{end}
- koncový
adj: end
{end}
- finální
n: end
{end}
- cíl
end
{end}
- smrt
end
{end}
- mez
end
{end}
- zakončit
v: end
{end}
- ukončit
v: end
{end}
- skončit
adj: end
{end}
- krajní
n: end
{end}
- konec
v: end
{end}
- končit
n: a send-up - zesměšnění
abend
{Ebend}
- abnormální ukončení
Achilles tendon
- Achilova šlacha
n: addend
- druhý sčítanec
pl. sl. addenda
- addendum
addendum
- dodatek
agenda
{HZendH}
- jednací program
agenda
{HZendH}
- program jednání
agenda
{HZendH}
- pořad
agenda
{HZendH}
- program schůze
agenda
{HZendH}
- program
n: agenda
{HZendH}
- zápisník
n: agenda
{HZendH}
- agenda
agenda
{HZendH}
- pořad jednání
[eko.] agenda control
- řízení agendy
n: pl. agendas
{HZendHz}
- agendy
all's well that ends well
- konec dobrý všechno dobré
n: [jmén.] Allendale
{ElHndJl}
- okres v USA
v: amend
{Hmend}
- opravit
v: amend
{Hmend}
- doplnit
adj: amendable
{HmendHbHl}
- pozměnitelný
amendable
{HmendHbHl}
- zlepšitelný
amendable
{HmendHbHl}
- opravitelný
adj: amendatory
- zlepšovací
adj: amendatory
- pozměňovací
adj: amendatory
- opravný
v: amended
{HmendHd}
- doplněn
v: amending
{HmendIN}
- doplňování
n: amendment
{HmendmHnt}
- změna
amendment
{HmendmHnt}
- pozměňovací návrh
n: amendment
{HmendmHnt}
- dodatek
n: amendment
{HmendmHnt}
- oprava
n: pl. amendments
{HmendmHnts}
- změny
n: pl. amendments
{HmendmHnts}
- doplňky
amends
{Hmendz}
- odškodné
amends
{Hmendz}
- náhrada
append
{Hpend}
- přidat
v: append
{Hpend}
- připojit
v: append
{Hpend}
- doplnit
adj: appendable
- připojitelný
n: appendage
{HpendIZ}
- přívěsek
n: pl. appendages
{HpendIZIz}
- přívěšky
adj: appendant
- průvodný
v: appended
{HpendId}
- připojil
adj: appended
{HpendId}
- připojený
adj: appended
{HpendId}
- přidaný
adj: appended
{HpendId}
- doplněný
adj: appended
{HpendId}
- dodaný
n: pl. appendices
- dodatky
n: appendicitis
- zánět slepého střeva
adj: appending
- připojující
n: appendix
{HpendIks}
- apendix
n: appendix
{HpendIks}
- přívěsek
appendix
{HpendIks}
- slepé střevo
appendix
{HpendIks}
- doplněk
appendix
textu, článku {HpendIks}
- příloha
appendix
{HpendIks}
- dodatek
n: pl. appendixes
{HpendIksIz}
- přílohy
n: pl. appendixes
{HpendIksIz}
- dodatky
[amer.] appendixes
{HpendIksIz}
- dodatek
v: appends
- připojuje
v: apprehend
{EprIhend}
- tušit
v: apprehend
{EprIhend}
- rozumět
v: apprehend
{EprIhend}
- zatknout
v: apprehend
{EprIhend}
- pochopit
v: apprehend
{EprIhend}
- dopadnout
v: apprehended
{EprHhendHd}
- zatkl
adj: apprehended
{EprHhendHd}
- zatčený
adj: around the bend
- bláznivý
ascend
{Hsend}
- vystoupat
ascend
{Hsend}
- stoupat
n: ascendancy
{HsendHnsi:}
- převaha
n: ascendancy
{HsendHnsi:}
- nadvláda
ascendant
{HsendHnt}
- předek
ascendant
{HsendHnt}
- nadvláda
ascendant
{HsendHnt}
- praotec
ascendant
{HsendHnt}
- bod ekliptiky
n: ascendant
(bod protínání obzoru na východě, vycházející znamení) {HsendHnt}
- ascendent
n: ascendency
{HsendHnsi:}
- převaha
n: ascendency
{HsendHnsi:}
- nadvláda
ascendent
- vzestup
ascendent
- stoupající
adj: ascending
{HsendIN}
- stoupající
adj: at loose ends
- nekoncentrovaný
at my wits' end
- velmi rozrušený
at the end of
- koncem
v: attend
{Htend}
- docházet
attend
čeho {Htend}
- účastnit se
attend
{Htend}
- starat se o
v: attend
{Htend}
- navštěvovat
[id.] attend to
- postarat se
[id.] attend to
- vyřídit co
n: attendance
{HtendHns}
- docházka
attendance
{HtendHns}
- počet přítomných
attendance
{HtendHns}
- počet návštěvníků
n: attendance
{HtendHns}
- návštěvnost
n: attendance
{HtendHns}
- návštěva
attendance
{HtendHns}
- účast
[eko.] attendance distance
- donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list
- prezenční list

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit end do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "end" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž