Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz airy bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: airy
{eri:}
- vzdušný
airy
{eri:}
- dobře větraný
airy condescension - povýšená blahosklonnost
airy nothings - nicotnosti
airy promises - prázdné sliby
adj: airy-fairy - nedomyšlený
big hairy deal - nedůležitá věc
adj: dairy
{deri:}
- mléčný
dairy
{deri:}
- mlékařství
dairy
{deri:}
- mlékárna
dairy farm
- mléčná farma
n: dairying
{deri:IN}
- mlékárenství
n: dairying
{deri:IN}
- mlékařství
dairying
{deri:IN}
- mléčný průmysl
n: dairymaid
- dojnice
dairyman
- mlékař
n: dairywoman
- mlékařka
dairywoman
- žena krev a mléko
n: fairy
{feri:}
- skřítek
adj: fairy
{feri:}
- pohádkový
fairy
{feri:}
- víla
n: [vulg.] fairy
{feri:}
- teplouš
n: fairy godmother
- dobroditelka
n: fairy godmother
- dobrá víla
n: fairy story
- pohádka
n: fairy tale
- pohádka
n: fairy-tale
- pohádka
adj: fairy-tale
- pohádkový
fairyland
{feri:lEnd}
- pohádková říše
n: fairytale
- pohádka
hairy
{heri:}
- chlupatý
hairy
{heri:}
- vlasatý

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit airy do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "airy" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž