Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz familiar bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 20).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: familiar
{fHmIljR}
- důvěrný
familiar
{fHmIljR}
- všední
adj: familiar
{fHmIljR}
- obyčejný
familiar
{fHmIljR}
- familiární
familiar
{fHmIljR}
- dobře známý
familiar
{fHmIljR}
- známý
n: familiarisation - obeznámení
v: familiarise - obeznámit
n: familiarities - intimnosti
n: familiarities - důvěrnosti
n: familiarity
{fHmIljerHti:}
- znalost
n: familiarity
{fHmIljerHti:}
- neformálnost
n: familiarity
{fHmIljerHti:}
- familiárnost
n: familiarization
- seznámení
n: familiarization
- obeznámení
familiarization
- obeznámení se
v: familiarize
{fHmIljRTz}
- obeznámit
adv: familiarly
- obecně
adv: familiarly
- známě
adv: familiarly
- neformálně
adv: familiarly
- familiérně
unfamiliar
{AnfHmIljR}
- cizí
adj: unfamiliar
{AnfHmIljR}
- neznámý
n: unfamiliarity
{AnfHmIljerHti:}
- neobeznámenost
n: unfamiliarity
{AnfHmIljerHti:}
- neznalost
n: unfamiliarity
{AnfHmIljerHti:}
- neznámost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit familiar do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "familiar" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž