Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ano bylo nalezeno překladů: 113 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ano - ay
{J}
ano - aye
{T}
ANO - BOUCLE
ano - děkují
ano - quite 6 8
{kwTt}
ano - ya
{ja:}
ano - yea
{jJ}
ano - yeah
{jE}
ano - yeas pl.
ano - yes
{jes}
ano - yes
{jes}
ano - yip [slang.]
yes {jIp}
ano - yup
{jAp}
absolutistická stanoviska - absolutist views. [eko.]
adresováno - addressed
{Hdrest}
afektovanost - affectation
{EfektJLHn}
afektovanost - genteelness n:
akrocyanóza - acrocyanosis
angažovanost - involvement
{Inva:lvmHnt}
anoda - anode
{EnCd}
anodizovaný - anodized adj:
anodovat - anodize v:
anodový - anodic adj:
anolis - anole
anomálie - anomalies n:
{Hna:mHli:z}
anomálie - anomaly
{Hna:mHli:}
anomálně - anomalously adv:
anomální - anomalous adj:
{Hna:mHlHs}
anomický - anomic adj:
anomie - anomie n:
{EnHmi:}
anonym - anonym n:
anonymita - anonymity
{EnHnImIti:}
anonymně - anonymously
{Hna:nHmHsli:}
anonymní - anonymous
{Hna:nHmHs}
anonymní - faceless adj:
{fJslHs}
anonymní - innominate
{Ina:mHnHt}
anorektický - anorectic
anorektický - anorexic adj:
{EnReksIk}
anorexie - anorexia
{EnReksi:H}
anorganická látka - inorganic matter [eko.]
anorganický - inorganic adj:
{InOrgEnIk}
anosmie - anosmia n:
anotace - annotation n:
anotace - annotations pl.
anotace - footnote n:
{fUtnCt}
Another Three Letter Acronym - ATLA [zkr.]
{EtlH}
anotoval - annotated v:
{EnHtJtId}
anotovaný - annotated adj:
{EnHtJtId}
anotovat - annotate v:
{EnHtJt}
anotující - annotating adj:
anoxibióza - anoxibiosis [eko.]
anoxie (hydrochemie) - anoxia [eko.]
asanoval - decontaminated v:
asanovat - decontaminate v:
automatické piáno - pianola n:
ba, ano - nay
zastarale {nJ}
banánová republika - banana republic n:
bezplánovitý - planless adj:
bioetanol - bioethanol
blanokřídlí - hymenoptera
blánovitý - membranous adj:
{membrHnHs}
bude stanoveno - tbd
to be determined
butanol - butanol
butanon - butanone
být atomizováno - atomized
c.b.d. (což bylo dokázáno) - q.e.d. [mat.]
Canonical List Of All Known Acronyms - CLOAKA [zkr.]
Casanova - Casanova n: [jmén.]
příjmení {kEsHnCvH}
cenzurováno - censored
{sensRd}
cyanofág - cyanophage [eko.]
cyanóza - cyanosis n:
cyklická nezaměstnanost - cyclical unemployment [eko.]
cyklohexanol - cyclohexanol n:
Cyráno z Bergeracu - Cyrano de Bergerac
dámy a pánové - ladies and gentlemen
daňová mezera - tax loophole [eko.]
daňová povinnost - duty
{du:ti:}
daňová povinnost - tax liability n:
daňová přirážka - surtax n:
{sRtEks}
daňová sazba - tax rate
daňová úleva - tax allowance (allowances against tax) [eko.]
daňová úleva - tax break
daňová úleva - tax concession [eko.]
daňová úleva - tax relief
daňová výjimka - tax exemption [eko.]
daňová výjimka - tax-exempt [eko.]
daňově - fiscally adv:
{fIskHli:}
daňové břemeno - tax burden
daňové prázdniny - tax holiday [eko.]
daňové prohlášení - tax declaration [eko.]
daňové přiznání - tax return
daňové přiznání - W-2 n: [amer.]
daňové úlevy/ úlevy z poplatků - tax allowances/charge reliefs [eko.]
daňové úpravy - tax adjustments [eko.]
daňové útočiště - tax shelter [eko.]
daňové zatížení - tax burden
daňové zúčtování - tax clearance
daňoví poplatníci - taxpayers
{tEkspJRz}
daňový - fiscal
{fIskHl}
daňový - tax adj:
{tEks}
daňový audit - tax audit
daňový dopad - tax incidence [eko.]
daňový formulář - tax form [eko.]
daňový inspektor - tax inspector (inspector of taxes) [eko.]
daňový kód - tax code [eko.]
daňový kredit - tax credit [eko.]
daňový multiplikátor - tax multiplier
daňový návrh - tax proposal
daňový nedoplatek - delinquent tax
daňový odpočet - tax deductions [eko.]
daňový poplatník - tax payer n:
daňový poplatník - taxpayer
{tEkspJR}
daňový poradce - tax adviser (consultant) [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ano do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ano" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž