Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz ano bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 89).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
Anoda - Anód
anorganická chemie - szervetlen kémia
anorganická znečišťující látka - szervetlen szennyezőanyag
Banánová republika - Banánköztársaság
Blanokřídlí - Hártyásszárnyúak
Bolzano - Bolzano (város)
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Dmitrij Ivanovics Mengyelejev
etanol - etanol
Ethanol - Etanol
Gaetano Donizetti - Gaetano Donizetti
Giordano Bruno - Giordano Bruno
Hanoj - Hanoi
hmyz blanokřídlý - hártyásszárnyúak
hnojivo anorganické - szervetlen trágya
Hranol - Hasáb
hranostaj - hermelin
Janov (Itálie) - Genova
Kánoe - Kenu
Kanón - Ágyú
kaňon - kanyon
kaňon - mély folyóvölgy
Kategorie:Anorganická chemie - Kategória:Szervetlen kémia
Kategorie:Blanokřídlí - Kategória:Hártyásszárnyúak
Kategorie:Libanon - Kategória:Libanon
Kyanovodík - Hidrogén-cianid
Lachtanovití - Fülesfókafélék
Lanthanoidy - Lantanidák
látka anorganická - szervetlen anyag
legislativa k plánování územnímu - tervezési jog
Libanon - Libanon
Luciano Pavarotti - Luciano Pavarotti
methanol - metanol
na shledanou - viszlát
nánosy - száraz ülepedés
Nanotechnologie - Nanotechnológia
nezaměstnanost - munkanélküliség
oblast, v níž je uplatňováno právo předkupní - elővásárlási övezet
oceánografie - oceanográfia
odstraňování - eltávolítás
odstraňování fosforečnanů - foszfáteltávolítás
odstraňování prachu - portalanítás
odstraňování tiskařských barev - festéktelenítés
odstraňování znečišťující látky - szennyezőanyag eltávolítás
odstraňování živin - tápanyagelvonás
Okeanos - Ókeanosz
Ókeanovny - Ókeaniszok
opatření plánovací - tervezési intézkedés
Optický hranol - Prizma
Panovník - Monarchia
Paranoia - Paranoia
piáno - zongora
plánování - tervezés
plánování ekonomické - gazdasági tervezés
plánování krajinné - tájtervezés
plánování nákladů minimálních - minimális költségre tervezés
plánování politiky - politikai tervezés
plánování prostorové - területi tervezés
plánování prostředí životního - környezeti tervezés
plánování průmyslové - ipari tervezés
plánování regionální - regionális tervezés
plánování státní - országos tervezés
plánování staveb - építési terv
plánování územní - földtervezés
plánování využití půdy - földhasználat tervezése
plánování vzdělávací - oktatástervezés
plánování vzdušného prostoru - légtér tervezés
plánovat - tervezni
Pozemní lanová dráha - Siklóvasút
ráno - reggel
rodičovství plánované - családtervezés
ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - földgazdálkodás és tervezés
stanovení epochy - kormeghatározás
stanoviště - élőhely
stanoviště živočichů - állatélőhely
struktura zaměstnanosti - foglalkoztatottsági szerkezet
Trumanova doktrína - Truman-doktrína
Uranos - Uranosz
Vánoce - Karácsony
Vánoční ostrov - Karácsony-sziget
vánoční stromek - karácsonyfa
veselé vánoce - boldog Karácsonyt
Veselé Vánoce a šťastný nový rok - Kellemes Karácsonyi ünnepeket
vlastnost organoleptická - érzékszervi tulajdonság
vliv na zaměstnanost - foglalkoztatottsági szint hatása
zakázáno - tilos
zakázáno kouřiti - tilos a dohányzás
zemědělské plánování - mezőgazdasági tervezés
Zjevení Janovo - Jelenések könyve
způsob stanovení - meghatározási módszer

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ano do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ano" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama