Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz yes bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 46).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
yes
{jes}
- ano
[hovor.] yes
{jes}
- jo
[hovor.] yes
{jes}
- no
yes
{jes}
- souhlas
yes
{jes}
- ano
a fresh pair of eyes - čtenář neznající knihu
a sight for sore eyes - milé shledání
all eyes - pozorně sledovat
bat her eyes - svůdně mrkat
n: [jmén.] Bayes
příjmení {bJz}
- Bayes
can't believe my eyes
- nevěřit vlastním očím
clear eyes
- dobré oči
cry your eyes out
- vybrečet si oči
day before yesterday
- předevčírem
v: dyes
{dTz}
- obarvuje
n: dyes
{dTz}
- barviva
eagle eyes
- orlí oči
n: pl. eyes
{Tz}
- oči
eyes sight
- zrak
n: eyeshadow
- maskara
eyeshadow
- oční stín
n: eyesight
{TsTt}
- zrak
n: eyesore
{TsOr}
- ohyzdnost
eyestrain
{TstrJn}
- únava očí
eyestrain
{TstrJn}
- namáhání očí
n: pl. goodbyes
- loučení
n: pl. goodbyes
- sbohem
n: [jmén.] Hayes
příjmení, okres v USA {hJz}
- Hayes
[fráz.] his eyes are bigger than his belly
- oči by jedly ale žaludek nemůže
keep one's eyes open
- dívat se dobře
n: [jmén.] Keyes
příjmení {ki:z}
- Keyes
v: [fráz.] make eyes at
- dělat hezký oči na
v: [fráz.] make eyes at
- házet pohledy na
n: [jmén.] Noyes
příjmení {nYz}
- Noyes
polyester
{pa:li:estR}
- polyester
adj: polyester
{pa:li:estR}
- polyesterový
n: [med.] pseudocyesis
- falešné těhotenství
n: pl. puppy-dog eyes
- nevinné oči
n: pl. puppy-dog eyes
- oči neviňátka
adj: shyest
- nejnesmělejší
n: yes man
- poskok
n: [hovor.] yes-man
- podlézavec
n: [hovor.] yes-man
- nohsled
n: [hovor.] yes-man
- přitakávač
n: yeshiva
- židovské setkání
n: yeshivah
- židovské setkání
yesterday
{jestRdJ}
- včera
n: yesterday
{jestRdJ}
- včerejšek
n: pl. yesterdays
- včerejšky
yesterday´s
- včerejší
yesteryear
{jestRjIr}
- uplynulý čas

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit yes do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "yes" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž