Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tax bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: tax
{tEks}
- daňový
tax
{tEks}
- daň
tax
{tEks}
- zdanit
tax
{tEks}
- zdaňovat
n: tax
{tEks}
- poplatek
[eko.] tax
{tEks}
- daň, taxa
tax
{tEks}
- uložit daň
tax
{tEks}
- uložit poplatek
tax
{tEks}
- vyměřit daň
n: ad valorem tax - hodnotová daň
adjusting taxation - úprava zdaňování
[eko.] airport tax - letištní daň /taxa/
assess a tax - stanovit
assess a tax - vyměřit daň
n: ataxia
{JtEksi:H}
- ataxie
adj: ataxic
- ataktický
[eko.] auto emissions tax
- daň z emisí automobilů
[eko.] average tax rate
- průměrná sazba daně
[eko.] basic tax
- základní daň
[eko.] capital gains tax
- daň z kapitálových výnosů
[eko.] capital transfer tax
- daň z převodu kapitálu
[eko.] carbon tax
- uhlíková daň
consumption tax
- spotřební daň
corporate profit tax
- daň ze zisku korporací
corporation tax
- daň ze zisku korporací
[eko.] corrective taxes
- korektivní daně
[eko.] deferred tax
- odložená daň
degressive tax
- degresivní
delinquent tax
- daňový nedoplatek
differentiated taxation
- diferencované zdanění
direct tax
- přímá
direct tax
- přímá daň
[eko.] direct taxation
- přímé zdanění
[eko.] distributionally regressive taxes
- distribučně regresivní daně
[eko.] double taxation
- dvojí zdanění
[eko.] double taxation agreement
- smlouva o dvojím zdanění
[eko.] endangered taxon
- ohrožený druh (živočichů, rostlin)
adj: epitaxial
- epitaxiální
n: epitaxy
- epitaxe
epitaxy
- epitaxy
estate tax
- dědická daň
[eko.] excess profits tax
- daň z nadměrného /překročeného/ zisku
excise tax
- spotřební daň
[eko.] exclusive of tax
- vyloučený ze zdanění
[eko.] export taxes
- exportní daně
[eko.] free of tax /tax-free/
- bez daně
gift tax
- darovací daň
gift tax
- daň z darování
[eko.] graduated taxation
- stupňované /progresivní/ zdanění
[eko.] green taxes
- zelené daně
head tax
- daň z hlavy
[eko.] implicit tax rate
- implicitní daňová sazba
impose a tax on sth
- uvalit daň na co
[eko.] in the top tax bracket
- nejvyšší daňová skupina
income tax
- daň z příjmu
[eko.] indirect pollution taxes
- nepřímé daně za znečištění
indirect tax
- nepřímá
indirect tax
- nepřímá daň
[eko.] indirect taxation
- nepřímé zdanění
inheritance tax
- dědická daň
[eko.] land tax
- daň z pozemků
[eko.] land taxes
- daň z pozemku
[eko.] marginal tax rate
- marginální daňová sazba
negative income tax
- záporná daň z příjmu
[eko.] net profit before tax
- čistý příjem před zdaněním
[eko.] non-taxable
- nezdanitelný
nontaxable
{na:ntEksHbHl}
- nezdanitelný
overtax
{CvRtEks}
- nadměrně zatěžovat daněmi
n: poll tax
postihující osoby s volebním právem
- daň z hlavy
[eko.] pollution tax
- daň ze znečištění
pre-tax
- nezdaněný
[eko.] pre-tax, pretax
- před zdaněním
pretax
{pri:tEks}
- před zdaněním
[eko.] pretax profit
- hrubý zisk (před zdaněním)
progressive tax
- progresivní zdanění
[eko.] progressive tax
- progresivní daň
progressive tax
- progresivní
[eko.] progressive taxation
- progresivní zdanění
[eko.] prohibitive tax
- prohibitivní daň
property tax
- daň z majetku
property tax
- dávka z majetku
property tax
- majetková daň
[eko.] proportional tax
- proporcionální daň
proportional tax
- proporcionální
[eko.] purchase tax
- nákupní daň
[eko.] rare taxon
- vzácný druh (živočichů, rostlin)
[eko.] recycling, tax incentives
- recyklace, daňové stimuly
[eko.] regressive tax
- regresivní daň
[eko.] regressive taxation
- regresivní zdanění
[eko.] regressive taxes
- regresivní daně
[eko.] revenue neutral pollution taxes
- příjmově neutrální daně za znečištění
sales tax
- daň z prodeje
[eko.] sales tax
- prodejní daň
[eko.] substitution effect of carbon taxes
- substituční efekt uhlíkové daně
n: surtax
{sRtEks}
- daňová přirážka
n: surtax
{sRtEks}
- přirážka
syntax
- syntax
n: syntax
[lingv.]
- skladba
[eko.] tax abatement
- snížení daně
[eko.] tax adjustments
- daňové úpravy
n: tax administration
- správa daní
[eko.] tax adviser (consultant)
- daňový poradce
[eko.] tax allowance (allowances against tax)
- daňová úleva
[eko.] tax allowances/charge reliefs
- daňové úlevy/ úlevy z poplatků
tax assessment
- daňový výměr
n: tax assessment
- výměr daní
tax audit
- daňový audit
tax avoidance
- daňový únik
[eko.] tax avoidance
- legální snížení daně

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tax do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tax" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž