Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rare bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: rare
{rer}
- vzácný
adj: rare
{rer}
- vyjímečný
adj: rare
{rer}
- znamenitý
adj: rare
{rer}
- ušlechtilý
adj: rare
{rer}
- ojedinělý
adj: rare
{rer}
- neobyčejný
adj: rare
{rer}
- mimořádný
adj: rare
{rer}
- nedovařený
adj: rare
{rer}
- unikátní
adj: rare
{rer}
- řídký
curare - šípový jed
curare - kurare
n: [jmén.] Harare
{hRa:ri:}
- hl.m. - Zimbabwe
[eko.] hydrological extraregion
- hydrologický extravilán
adj: infrared
{InfrRed}
- infračervený
rare earth
- vzácná zemina
rare roast beef
- krvavý rostbíf
[eko.] rare taxon
- vzácný druh (živočichů, rostlin)
rarebit
- roztavený sýr na krajíci
n: rarefaction
- ředění
adj: rarefied
{rerHfTd}
- zředěný
rarefy
- zjemnit
v: rarefy
- zředit
adv: rarely
{rerli:}
- vzácně
adv: rarely
{rerli:}
- zřídka
adv: rarely
{rerli:}
- málokdy
adv: rarely
{rerli:}
- mimořádně
n: rareness
- neobvyklost
n: rareness
- vzácnost
adj: rarer
{rerR}
- vzácnější
adj: rarest
{rerHst}
- nejvzácnější

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rare do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rare" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž