Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz special bylo nalezeno překladů: 74 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 66).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: special
{speLHl}
- zvláštní
adj: special
{speLHl}
- speciální
adj: special
{speLHl}
- specifický
adj: special
{speLHl}
- mimořádný
adj: special
{speLHl}
- neobyčejný
special
{speLHl}
- speciál
[eko.] special
{speLHl}
- zvláštní, neobyčejný, odborný
special
{speLHl}
- nestandardní
especial - obzvláštní
adj: especial - zvláštní
especially
{IspeLli:}
- obzvláště
adv: especially
{IspeLli:}
- zejména
especially
{IspeLli:}
- zvlášť
especially
{IspeLli:}
- především
especially
{IspeLli:}
- obzvlášť
especially
{IspeLli:}
- hlavně
[eko.] especially protected object
- zvlášť chráněný objekt
make special
- ozvláštnit
n: non-specialist
- neprofesionál
n: nonspecialist
- neprofesionál
n: nonspecialist
- neodborník
nonspecialist
- opak specialisty
nonspecialists
- amatéři
nonspecializing
- nespecializující se
[eko.] nutritive specialization of harmful organism
- potravní specializace škodlivého organismu
[eko.] organism specialization
- specializace organismu
[eko.] physiological specialization
- fyziologická specializace
Saturday night special
- americká televizní show
Saturday-night special
- americká televizní show
[eko.] site of special scientific interest
- site of special scientific interest SSSI
[eko.] site of special scientific interest
- SSSI site of special scientific interest
[eko.] special botany
- speciální botanika
special charges
- zvláštní poplatky
special charges
- zvláštní výdaje
special delivery
- expres
n: special delivery
- spěšná zásilka
special education
- speciální pedagogika
pl. special effects
- speciální efekty
[eko.] special irrigation
- zvláštní závlaha
[eko.] special landscape conservation
- speciální ochrana krajiny
[eko.] special waste
- zvláštní odpad
[eko.] special water
- zvláštní voda
[eko.] special-interest theory of regulation
- teorie regulace zvláštního úroku
n: specialisation
- specializace
v: specialise
- specializovat
specialise in sth v (specialize)
- zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize)
- specializovat se
adj: specialised
- specializovaný
v: specialises
- specializuje
adj: specialising
- specializující
n: specialism
- odbornost
n: specialism
- specializace
specialist
{speLHlHst}
- odborník
adj: specialist
{speLHlHst}
- odborný
n: specialist
{speLHlHst}
- specialista
specialists
{speLHlHsts}
- specialisté
n: pl. specialists
{speLHlHsts}
- odborníci
n: pl. specialities
{speLHlti:z}
- speciality
n: speciality
{speLi:ElIti:}
- specialita
n: speciality
{speLi:ElIti:}
- zvláštnost
n: specialization
{speLHlHzJLHn}
- specializace
v: specialize
{speLHlTz}
- specializovat
adj: specialized
{speLHlTzd}
- specializovaný
specialized agency
- odborná organizace
[eko.] specialized phytopathogen form
- specializovaná forma fytopatogena
adj: specializing
{speLHlTzIN}
- specializující
adv: specially
{speLHli:}
- speciálně
adv: specially
{speLHli:}
- výhradně
adv: specially
{speLHli:}
- zvlášť
n: specialness
- zvláštnost
n: pl. specials
{speLHlz}
- speciály
n: pl. specialties
{speLHlti:z}
- speciality
n: specialty
{speLHlti:}
- specializace
adj: unspecialized
- nespecializovaný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit special do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "special" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž