Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz particular bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: particular
{pRtIkjHlR}
- podrobnost
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- individuální
particular
{pRtIkjHlR}
- partikulární, jednotlivý
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- podrobný
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- určitý
n: particular
{pRtIkjHlR}
- detail
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- přesný
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- mimořádný
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- konkrétní
adj: particular
{pRtIkjHlR}
- jednotlivý
particular
{pRtIkjHlR}
- zvláštní
particular
{pRtIkjHlR}
- jednotlivý, zvláštní
adv: in particular - zejména
[eko.] particular operation - dílčí operace (v systému)
[eko.] particular process - dílčí proces (v systému)
v: particularise - specifikovat
v: particularise - konkretizovat
adj: particularised - podrobný
adj: particularised - detailní
n: particularism - partikularizmus
n: particularism - partikularismus
particularism - oddanost zvláštním zájmům
n: particularity
{pRtIkjHlErHti:}
- zvláštnost
n: particularity
{pRtIkjHlErHti:}
- preciznost
v: particularize
- specifikovat
v: particularize
- konkretizovat
adv: particularly
{pa:rtIkjHlRli:}
- zvláště
particularly
{pa:rtIkjHlRli:}
- obzvláště
adv: particularly
{pa:rtIkjHlRli:}
- zejména
adv: particularly
{pa:rtIkjHlRli:}
- obzvlášť
particularly
{pa:rtIkjHlRli:}
- zvlášť
n: particulars
{pRtIkjHlRz}
- podrobnosti
n: pl. particulars
{pRtIkjHlRz}
- detaily

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit particular do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "particular" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž