Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz scour bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 43).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
scour
{skVR}
- čištění
scour
{skVR}
- vyleštit
scour
{skVR}
- zahnat
scour
{skVR}
- vyčistit
scour
{skVR}
- výmol
scour
{skVR}
- vymýt
scour
{skVR}
- kanál
scour
{skVR}
- prát
v: scour
{skVR}
- drhnout
v: discourage
{dIskRIZ}
- zastrašit
v: discourage
{dIskRIZ}
- odradit
discourage
{dIskRIZ}
- odrazovat
adj: discouraged
{dIskRHZd}
- znechucený
adj: discouraged
{dIskRHZd}
- odrazený
n: discouragement
{dIskRIZmHnt}
- zastrašování
n: discouragement
{dIskRIZmHnt}
- nepodporování
v: discourages
{dIskRIZIz}
- odrazuje
adj: discouraging
{dIskRHZIN}
- odrazující
adv: discouragingly
- odradivě
n: discourse
{dIskOrs}
- projev
discourse
{dIskOrs}
- rozhovor
discourse
{dIskOrs}
- proslov
discourse
{dIskOrs}
- rozmlouvat
discourse
{dIskOrs}
- rozmluva
discourse
{dIskOrs}
- rozprava
discourse marker
lingv.
- popisovač rozmluvy
discourteous
- nezdvořilý
adv: discourteously
- nezdvořile
discourtesy
- nezdvořilost
scourer
- čistič
scourer
- hledač
scourer
- loupací stroj
scourge
{skRZ}
- zpustošit
scourge
{skRZ}
- ostře kritizovat
scourge
{skRZ}
- potrestat
scourge
{skRZ}
- zbičovat
scourge
{skRZ}
- zdeptat
scourge
{skRZ}
- pohroma
scourge
{skRZ}
- metla
scourge
{skRZ}
- rána
scourge
{skRZ}
- bič
scourged
- ostře zkritizoval
v: scourged
- potrestal
v: scourged
- zbičoval
v: scourged
- zdeptal
v: scourged
- zpustošil
scouring
{skVRIN}
- praní
scouring
{skVRIN}
- žíravý
scouring
{skVRIN}
- broušení
scouring
{skVRIN}
- odmašťování
[eko.] scouring
{skVRIN}
- vymílání (eroze)
adj: undiscouraged
- neodrazený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit scour do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "scour" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž