Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rub bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: rub
{rAb}
- hladit
v: rub
{rAb}
- leštit
v: rub
{rAb}
- mnout
v: rub
{rAb}
- otřít
v: rub
{rAb}
- vyčistit
n: [jmén.] Aruba
{Ru:bH}
- Aruba
n: bilirubin
- bilirubin
n: cherub
{SerHb}
- andílek
cherub
{SerHb}
- andělíček
adj: cherubic
{SRu:bIk}
- andělský
cherubim
- nevinné dítě
[eko.] chlorinated rubber
- chlorkaučuk
[eko.] chlorinated rubber paint
- chlorkaučuková nátěrová hmota
n: crepe rubber
- surová guma
n: crepe rubber
- přírodní guma
v: drub
- zbít
n: pl. drub
- tlouci
n: drubbing
{drAbIN}
- výprask
drubbing
{drAbIN}
- bití
n: foam rubber
- molitan
n: grub
{grAb}
- červ
v: grub
{grAb}
- plít
v: grub
{grAb}
- hrabat
n: [hovor.] grub
bašta {grAb}
- jídlo
v: grub
{grAb}
- prohledávat
n: grub
{grAb}
- larva
v: grub up
- vyhrabat
n: grubber
- kultivátor
adj: grubbier
- špinavější
adj: grubbily
- špinavý
adj: grubbily
- odporný
adj: grubbily
- nemytý
n: grubbiness
- ušpiněnost
n: grubbing
- vykácení
adj: grubby
{grAbi:}
- špinavý
adj: grubby
{grAbi:}
- nemytý
n: grubs
{grAbz}
- larvy
n: grubs
{grAbz}
- housenky
n: money-grubber
- skrblík
n: money-grubbing
- mamon
n: moneygrubber
- skrblík
n: moneygrubbing
- mamon
rub down
- osmirkovat
rub down
- sedřít
[fráz.] rub elbows
- pracovat vedle někoho
[fráz.] rub elbows
- šťouchat se lokty
v: rub off
- obrousit
rub out
- setřít
v: rub out
- vygumovat
[fráz.] rub salt in the wound
- vnášet sůl do ran
[fráz.] rub salt in the wound
- dělat něco ještě horším
[fráz.] rub shoulders with
- pracovat s někým
rub the wrong way
- třít proti srsti
[fráz.] rub the wrong way
- otravovat
v: rub the wrong way
- rozhněvat
v: rub up
- obnovit
v: rub up
- vycídit
v: rub up
- vyleštit
rubato
- rubato
rubbed
{rAbd}
- třel
v: rubbed
{rAbd}
- škrabal
adj: rubbed
{rAbd}
- třený
adj: rubbed
{rAbd}
- vygumovaný
rubber
{rAbR}
- guma
n: rubber
{rAbR}
- kaučuk
adj: rubber
{rAbR}
- gumový
rubber
{rAbR}
- pryž
n: rubber
{rAbR}
- brus
n: rubber band
- gumička
rubber stamp
- razítko
n: rubber tree
- gumovník
v: rubberize
- pogumovat
adj: rubberlike
- gumovitý
n: rubberneck
- zvědavec
n: rubbers
{rAbRz}
- gumy
n: rubbers
{rAbRz}
- pryže
v: rubberstamp
- razítkovat
n: rubberstamp
- razítko
adj: rubbery
{rAbRi:}
- elastický
adj: rubbery
{rAbRi:}
- pružný
n: rubbing
{rAbIN}
- broušení
n: rubbing
{rAbIN}
- drhnutí
n: rubbing
{rAbIN}
- dření
n: rubbing
{rAbIN}
- gumování
n: rubbing
{rAbIN}
- odírání
n: rubbing
{rAbIN}
- tření
rubbish
{rAbIL}
- brak
rubbish
{rAbIL}
- odpadky
rubbish
{rAbIL}
- smetí
rubbish
{rAbIL}
- zbytky
rubbish
{rAbIL}
- odpad
rubbish
{rAbIL}
- hlušina
rubbish
{rAbIL}
- jalovina
rubbish
{rAbIL}
- nesmysl
rubbish dump
- smetiště
adj: rubbished
- kritizovaný
adj: rubbishy
- mizerný
n: rubble
{rAbHl}
- jalovina
n: rubble
{rAbHl}
- štěrk
n: rubble
{rAbHl}
- sutiny
n: [slang.] rube
{ru:b}
- vidlák
rubella
{ru:belH}
- zarděnky
n: [jmén.] Ruben
příjmení, mužské křestní jméno {ru:bHn}
- Ruben
n: [jmén.] Rubens
příjmení {ru:bHnz}
- Rubens
n: [med.] rubeola
- zarděnky

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rub do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rub" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž