Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz clean bylo nalezeno překladů: 98 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 88).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: clean
{kli:n}
- uklízet
v: clean
{kli:n}
- očistit
adj: clean
{kli:n}
- naprostý
adj: clean
{kli:n}
- nevinný
clean
{kli:n}
- vyčištění
clean
{kli:n}
- čistě
v: clean
{kli:n}
- uklidit
clean
{kli:n}
- vyčistit
clean
{kli:n}
- čistý
clean
{kli:n}
- čistit
a clean bill of health - dobrý zdravotní stav
a new broom sweeps clean - nové kostě dobře mete
as clean as a whistle - bez nečistot
[eko.] Clean Air Act - Clean Air Act
clean cut - rovný řez
clean me out - ukrást mi všechen majetek
v: clean off - začišťovat
v: clean out - vyprázdnit
v: clean out - vyklidit
v: clean out - vyčistit
clean room - čistý provoz
fraze clean sheet
prenesene
- cisty stit
fraze clean slate
- cisty stit
[eko.] clean technologies
- čisté technologie
v: clean up
- odklidit
clean up
- uklidit
v: clean up on
- porazit
clean up your act
- udělat něco znovu a lépe
clean up your plate
- dojíst pokrm
adj: clean-cut
- přesný
clean-cut
- ostře řezaný
adj: clean-handed
- poctivý
adj: clean-handed
- čestný
adj: clean-limbed
- urostlý
adj: clean-living
- čistý
adj: clean-living
- cudný
clean-shaven
- hladce oholen
n: clean-up
- vyčištění
n: clean-up
- úklid
cleanability
- čistitelnost
adj: cleanable
- vyčistitelný
adj: cleaned
{kli:nd}
- vyčištěný
adj: cleaned
{kli:nd}
- filtrovaný
adj: cleaned
{kli:nd}
- čištěný
[eko.] cleaned gas
- vyčištěný plyn
cleaner
{kli:nR}
- uklízeč
n: cleaner
{kli:nR}
- čistič
n: pl. cleaners
{kli:nRz}
- uklízečky
n: cleaners
{kli:nRz}
- čistírna
adj: cleanest
{kli:nHst}
- nejčistší
cleaning
{kli:nIN}
- čistění
adj: cleaning
{kli:nIN}
- čisticí
n: cleaning
{kli:nIN}
- uklízení
n: cleaning
{kli:nIN}
- čištění
cleanliness
{klenli:nIs}
- čistota
adv: cleanly
{kli:nli:}
- čistě
n: cleanness
- čistota
[stav.] cleanout
- čistící tvarovka
[stav.] cleanout
- čistící kus
v: cleans
{kli:nz}
- uklízí
v: cleans
{kli:nz}
- čistí
cleanse
{klenz}
- očistit
cleanse
{klenz}
- opláchnout
n: cleanser
{klenzR}
- čistič
n: cleansing
{klenzIN}
- čistění
cleansing
{klenzIN}
- praní
cleansing
{klenzIN}
- čištění
cleansing
{klenzIN}
- očistný
cleansing
{klenzIN}
- čisticí
n: cleanup
{kli:nAp}
- vyčištění
n: cleanup
{kli:nAp}
- úklid
[amer.] come clean
- přiznat se
[eko.] costs, clean-up
- náklady, vyčištění
n: dry cleaning
- chemické čistění
dry-clean
- chemicky čistit
dry-cleaner's
- chemická čistírna
dry-cleaner´s
- čistírna
[eko.] gas cleaning
- čištění plynů
n: housecleaning
{hVskli:nIN}
- reorganizace
n: housecleaning
{hVskli:nIN}
- čistka
[eko.] large-scale clean technologies
- širokospektrální čisté technologie
n: [jmén.] McLean
{mHkli:n}
- okres v USA
[eko.] National Society for Clean Air
- National Society for Clean Air
[eko.] public cleaning
- čištění města
adj: self-cleaning
- samočisticí
[eko.] small scale clean technologies
- čisté technologie malých rozměrů
spring-clean
- důkladný úklid
v: spring-clean
- gruntovat
spring-cleaning
- jarní úklid
v: springclean
- gruntovat
adj: unclean
{Hnkli:n}
- nečistý
uncleaned
- nevyčištěno
n: uncleanliness
- nečistota
n: uncleanliness
- nepořádnost
adv: uncleanly
- nečistě
adj: uncleanly
- nečistotný
vacuum cleaner
- vysavač
v: vacuum-clean
- vysávat vysavačem

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit clean do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "clean" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž