Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz clear bylo nalezeno překladů: 118 (přesná shoda: 18, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: clear
{klIr}
- vyjasnit
v: clear
{klIr}
- ujasnit
v: clear
{klIr}
- smazat
v: clear
{klIr}
- pročistit
adj: clear
{klIr}
- průsvitný
v: clear
{klIr}
- vynulovat
adj: clear
{klIr}
- ryzí
adj: clear
{klIr}
- zřetelný
adj: clear
{klIr}
- zřejmý
v: clear
{klIr}
- vyčistit
v: clear
{klIr}
- očistit
adj: clear
{klIr}
- čistý
adj: clear
{klIr}
- čirý
adv: clear
{klIr}
- jasně
adj: clear
{klIr}
- průhledný
adj: clear
{klIr}
- jasný
adj: clear
{klIr}
- volný
v: clear
{klIr}
- proclít
aboveground nuclear testing - nadzemní nukleární testování
n: all clear - volno
n: all clear - povolení k pokračování
all clear - konec poplachu
n: all-clear - povolení k pokračování
adj: anti-nuclear - protinukleární
adj: antinuclear - protinukleární
adv: antinuclear - protiatomový
adj: binuclear - binukleární
binuclear - mající dvě jádra
adj: clear as a bell - zřetelný
clear as a bell - jasně srozumitelný
adj: clear as mud - nepochopitelný
adj: clear as mud - matoucí
v: clear away - sklidit
v: clear away - odstranit
v: clear away - odklidit
clear eyes - dobré oči
clear negative - vykrytý negativ
v: clear off - ztratit se
v: clear off - zmizet
v: clear out - vyklidit
v: clear out - uklidit
[eko.] clear profit - čistý zisk
clear sight - bystrý zrak
clear soup - vývar
clear the air - mluvit otevřeně o problému
v: clear up - vyjasnit
v: clear up - objasnit
clear v - zúčtovat
clear v - proplatit
[eko.] clear water storage tank - akumulační nádrž
clear wood - dřevo bez suku
adj: clear-cut - zřejmý
adj: clear-cut - jednoznačný
adj: clear-cut - nesporný
adj: clear-cut - jasný
adj: clear-eyed - bystrozraký
clear-headed - mající jasnou hlavu
adj: clear-headed - jasně myslící
adj: clear-headed - inteligentní
n: clear-headedness - jasné myšlení
n: clear-headedness - jasná hlava
adj: clear-sighted - jasnozřivý
adj: clear-sighted - bystrozraký
adj: clear-thinking - jasně myslící
clear-thinking - inteligentní
adj: clear-up - objasněný
n: clearance
{klIrHns}
- zúčtování
n: clearance
{klIrHns}
- vyřízení
n: clearance
{klIrHns}
- odklizení
n: clearance
{klIrHns}
- odbavení
clearance
{klIrHns}
- vyčištění
clearance
{klIrHns}
- volný prostor
clearance
{klIrHns}
- proclení lodi
n: clearance
{klIrHns}
- proclení
clearance
{klIrHns}
- vyrovnání
n: clearance
{klIrHns}
- povolení
[eko.] clearance certificate
- celní osvědčení
clearance sale
- výprodej
adj: cleared
{klIrd}
- vysvětlený
adj: cleared
{klIrd}
- vyčištěný
adj: clearer
{klIrR}
- čistší
n: clearer
{klIrR}
- čistič
adj: clearest
{klIrIst}
- nejzřetelnější
adj: clearest
{klIrIst}
- nejčistší
clearheaded
- mající jasnou hlavu
adj: clearheaded
- jasně myslící
adj: clearheaded
- inteligentní
n: clearheadedness
- jasné myšlení
n: clearheadedness
- jasná hlava
n: clearing
{klIrIN}
- zúčtování
n: clearing
{klIrIN}
- paseka
n: clearing
{klIrIN}
- mýtina
n: clearing
{klIrIN}
- mýcení
n: clearing
{klIrIN}
- klíring
n: clearing
{klIrIN}
- clearing
n: clearing
{klIrIN}
- proclení
clearing
{klIrIN}
- čištění
clearing account
- clearingový účet
clearing bank
- zúčtovací banka
clearing bank
- clearingová banka
clearing house
- klíringová banka
clearing price
- zúčtovací cena
clearinghouse
{klIrINhVs}
- zúčtovací ústav
clearly
{klIrli:}
- zjevně
clearly
{klIrli:}
- nepochybně
adv: clearly
{klIrli:}
- zřejmě
adv: clearly
{klIrli:}
- samozřejmě
adv: clearly
luno {klIrli:}
- zřetelně
adv: clearly
{klIrli:}
- jasně
[eko.] clearness
- průhlednost (vody)
n: clearness
- průzračnost
n: clearness
- čirost
v: clears
{klIrz}
- uvolňuje
v: clears
{klIrz}
- čistí
n: [jmén.] Clearwater
příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA {klIrwOtR}
- Clearwater
n: clearway
- silnice se zákazem zastavení
crystal clear
- průzračný
adj: crystal-clear
- průzračný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit clear do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "clear" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž