Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz vzor bylo nalezeno překladů: 90 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 73).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
vzor - design n:
{dIzTn}
vzor - example n:
{IgzEmpHl}
vzor - figure n:
{fIgjR}
vzor - guru
{gu:ru:}
vzor - ideal n:
{Tdi:l}
vzor - lodestar n:
{lCdsta:r}
vzor - model n:
{ma:dHl}
vzor - muster n:
{mAstR}
vzor - paradigm n:
{perHdTm}
vzor - paragon n:
{perHga:n}
vzor - pattern n:
{pEtRn}
vzor - sample n:
{sEmpHl}
vzor - specimen n:
{spesHmHn}
vzor - standard n:
{stEndRd}
vzor - template n:
{templHt}
vzor - templet n:
{templIt}
vzor - type n:
{tTp}
automatický vzorkovač (vody) - automatic sampler [eko.]
bez vzoru - patternless
bodový vzorek (vody) - point-sample n: [eko.]
časový odběr vzorku (vody) - chronologic sampling [eko.]
diskontinuální vzorkovač (vody) - discontinuous sampler [eko.]
hloubkový vzorek (vody) - depth sample [eko.]
jednorázový odběr vzorku (vody) - single sampling [eko.]
jednorázový odběr vzorku(vody) - one-shot sampling [eko.]
kontinuální vzorkovač (vody) - continuous sampler [eko.]
konzervace vzorku (vody) - sample preservation [eko.]
kostkovaný vzorek - chequer
návrhové vzory - design patterns pl. [it.]
Rudolf Pecinovský
návrhový vzor - design pattern [it.]
Rudolf Pecinovský
obchodní model (vzor) - trading pattern [eko.]
odběr vzorku (vody) - sampling n: [eko.]
{sEmplIN}
okamžitý odběr vzorku (vody) - instantaneous sampling [eko.]
pletený vzor - argyle
{a:rgTl}
poměrný vzorek (vody) - proportional sample [eko.]
prostý vzorek (vody) - point-sample n: [eko.]
průměrný vzorek (vody) - average mixed sample [eko.]
převzorkování - oversampling n:
převzorkovat - resample v:
puntíkový vzor - polka dot
redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise - emission reduction, excess emission formula [eko.]
režimový odběr vzorku (vody) - regime sampling [eko.]
řadový odběr vzorku (vody) - series sampling [eko.]
směsný vzorek (vody) - mixed sample [eko.]
souvztažný vzorek (vody) - correlative sample [eko.]
ukázka, vzorek - speciment [eko.]
územní odběr vzorků (vody) - regional sampling [eko.]
vzorec - formula n:
{fOrmjHlH}
vzorec - formulae n: pl.
vzorec - formulary n:
{fOrmjHleri:}
vzorec - pattern
{pEtRn}
vzorek - pattern n:
{pEtRn}
vzorek - sample n:
{sEmpHl}
vzorek - specimen n:
{spesHmHn}
vzorek - swatch n:
{swa:S}
vzorek látky - a sample of the cloth
vzorek při hladině vody - sample close to water surface [eko.]
vzorek vody - water sample [eko.]
vzorek z hladiny vody - sample from water surface [eko.]
vzorkař - sampler n:
{sEmplR}
vzorkovací - sampling adj:
{sEmplIN}
vzorkovací frekvence - sampling frequency [fyz.] [it.]
vzorkovací frekvence - sampling rate
vzorkovací kmitočet - sampling rate
vzorkovač - sampler n:
{sEmplR}
vzorkovač (vody) - sampler n: [eko.]
{sEmplR}
vzorkovače - samplers n: pl.
{sEmplRz}
vzorkování - sampling n:
{sEmplIN}
vzorkování (vody) - sampling n: [eko.]
{sEmplIN}
vzorkovaný - patterned adj:
{pEtRnd}
vzorkovaný - sampled adj:
{sEmpHld}
vzorkovat - sample v:
{sEmpHl}
vzorkovna - display room n:
vzorkovna - sample room n:
vzorkovnice (vody) - sample container [eko.]
vzorkový - sample adj:
{sEmpHl}
vzorkující - sampling adj:
{sEmplIN}
vzorky - samples n: pl.
{sEmpHlz}
vzorky - specimens n: pl.
{spesHmHnz}
vzorník - swatch n:
{swa:S}
vzorovaný - figured adj:
{fIgjRd}
vzorový - paradigmatic adj:
vzorový - sample adj:
{sEmpHl}
vzory - designs n: pl.
{dIzTnz}
vzory - paradigms n: pl.
{perHdTmz}
vzory - paragons n: pl.
vzory - patterns n: pl.
{pEtRnz}
zkreslení, výběr vzorku - bias, sample selection [eko.]
zkreslení, způsob výběru vzorku - bias, sampling frame [eko.]
zonační odběr vzorku (vody) - zone sampling [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit vzor do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "vzor" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž