Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz osoba bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
osoba - character
{kerIktR}
osoba - figure n:
{fIgjR}
osoba - man n:
{mEn}
osoba - person
{pRsHn}
osoba - subject n:
{sAbZIkt}
atraktivní osoba - looker n:
{lUkR}
bezbranná osoba - a babe in the woods n:
cizí osoba - stranger
{strJnZR}
číhající osoba - lurker n:
doprovázející osoba - accompanist n:
{HkAmpHnHst}
dvojjazycne mluvici osoba - diglot n:
férová osoba - a good sport n:
fyzická osoba - natural person [práv.]
hádající se osoba - wrangler n:
{rENgHlR}
hlasitě žvýkající osoba - muncher n:
internovaná osoba - internee n:
jmenující osoba - namer n:
{nJmR}
katalogizující osoba - cataloguer n:
klíčová osoba - kingpin n:
{kINpIn}
kousající osoba - biter n:
krvácející osoba - bleeder n:
křičící osoba - screamer n:
{skri:mR}
křičící osoba - shrieker n:
křísící osoba - reviver n:
láska (milovaná osoba) - flame n:
{flJm}
masturbující osoba - tosser n:
matoucí osoba - confuser n:
míjející osoba - passer n:
{pEsR}
milá osoba - a good egg n:
milá osoba - a good head n:
mluvící osoba - sayer n:
{sJR}
napichující osoba - impaler n:
nepohodlná osoba - bad news n:
nervozně si pohrávající osoba - twiddler n:
nervózní osoba - a bundle of nerves n:
netolerantní osoba - a redneck n:
neuváženě jednající osoba - trifler n:
neznámá osoba - stranger
{strJnZR}
odcházející osoba - goer n:
{gCR}
odpovídající osoba - replier n:
omdlévající osoba - fainter n:
{fJntR}
opouštějící osoba - leaver n:
{li:vR}
opovrhovaná osoba - anathema n:
{HnEQHmH}
opuštěná osoba - abandoned person n:
osoba balící do balíků - packager n:
[pEkIdZ] {pEkIZR}
osoba dělající problémy - a pain in the butt
osoba dělající problémy - a thorn in my side
osoba dopřávající si něco - indulger
osoba držící dietu - slimmer
{slImR}
osoba hlasující proti návrhu - non-content
osoba hlasující proti návrhu - noncontent
osoba hrající na klávesy - keyboardist
osoba hrající serenádu - serenader
osoba hřebelcující koně - groomer
osoba chodící do kostela - churchgoer n:
osoba chtějící někým být - wannabe
{wa:nHbi:}
osoba chytající lasem - roper
{rCpR}
osoba instalující kabeláž - wirer n:
osoba jdoucí po žhavém uhlí - fire walker
osoba jdoucí po žhavém uhlí - fire-walker
osoba jedoucí autem pro radost - joyrider n:
osoba lovící divočáka kopím - pig-sticker n:
osoba lovící divočáka kopím - pigsticker n:
osoba mající způsoby - class act
osoba mučící bičováním - flogger
osoba na dietě - dieter
{di:tR}
osoba na procházce - stroller
{strClR}
osoba nenávidějící Anglii - Anglophobe
osoba nepracující stále dobře - a flash in the pan
osoba neumějící odmítnout - a soft touch
osoba odhalující skandály - muckraker
{mAkrJkR}
osoba odpoutávající pozornost - stalking-horse n:
osoba okusující si nehty - nail-biter
osoba ovládající matematiku - numerate
osoba patřící k silné poválečné generaci - baby boomer n:
osoba pijící ráda čaj - tea lover
osoba píšící dopisy - letter writer
osoba píšící dopisy - letter-writer
osoba píšící na počítači - keyboarder
osoba po amputaci - amputee (zejm. am.)
{EmpjHti:}
osoba popisující např. situaci - describer
osoba porušující zákon - lawbreaker
osoba porušující zákony - violator
{vTHlJtR}
osoba postižená tuberkulózou - tubercular n:
osoba pověřená dozorem - proctor
{pra:ktR}
osoba požadující navrácení - reclaimer n:
{ri:klJmR}
osoba pronášející přípitek - toastmaster
{tCstmEstR}
osoba provádějící aktualizaci - updater
osoba provádějící felaci - cocksucker
osoba provádějící průzkum veřejného mínění - pollster n:
{pClstR}
osoba převyšující ostatní - topper adj:
{ta:pR}
osoba přinášející smůlu ostatním - jinx
{ZINks}
osoba s maskou - masker
{mEskR}
osoba s neobvyklou nebo zvláštní osobností - geek
{gi:k}
osoba shromažďující často zbytečné věci - magpie n:
{mEgpT}
osoba sledující často televizi - couch potato
osoba stanovující handicap - handicapper n:
{hEndi:kEpR}
osoba tančící jitterbug - jitterbugger
osoba trhající ovoce - culler
{kAlR}
osoba trpící nespavostí - insomniac
osoba třesoucí se strachem - quakers
osoba třímající něco - wielder n:
osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající/podrážející vás za zády - backstabber n:
osoba ukusující kousky např. jídla - nibbler
osoba usměrňující mravy - a firm hand

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit osoba do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "osoba" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž