Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz tvar bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
tvar - conformation n:
tvar - figure n:
{fIgjR}
tvar - form n:
{fOrm}
tvar - profile
{prCfTl}
tvar - shape n:
{LJp}
bez tvaru - blob
{bla:b}
beztvárný - shapeless adj:
{LJplHs}
beztvarost - amorphism n:
beztvarost - formlessness n:
beztvarost - shapelessness n:
beztvarý - amorphous adj:
{HmOrfHs}
beztvarý - formless adj:
beztvarý - lumpen adj:
beztvarý - shapeless adj:
{LJplHs}
beztvarý - structureless adj:
červovitý tvar - vermiform
čistící tvarovka - cleanout [stav.]
dnový útvar - ground formation [eko.]
dobře tvarovaný - shapely
{LJpli:}
drenážní tvarovka - drain fitting [eko.]
druh vojenského útvaru - corps
{kOr}
dvojtvar - doublet n:
dvojtvarý - dimorphic adj:
{dTmOrfIk}
dvoutvarý - dimorphic adj:
{dTmOrfIk}
dvoutvarý - dimorphous adj:
ekologicky příznivý stav vodního útvaru - favourable ecological water body condition [eko.]
exteriér sídelního útvaru - exterior of urban configuration [eko.]
jednotvárně - uneventfully adv:
jednotvárnost - drab n:
{drEb}
jednotvárnost - drabness n:
jednotvárnost - dullness n:
{dAlnHs}
jednotvárnost - monotonousness n:
jednotvárnost - monotony n:
{mHna:tHni:}
jednotvárnost - sameness n:
{sJmnHs}
jednotvárný - drab adj:
{drEb}
jednotvárný - humdrum adj:
{hAmdrAm}
jednotvárný - jejune adj:
jednotvárný - monotonous adj:
{mHna:tHnHs}
jednotvárný - uneventful adj:
{Ani:ventfHl}
jednotvárný hluk stroje - chug
{SAg}
křižovatka tvaru T - T-junction n:
lektvar - potion n:
{pCLHn}
mnohotvárnost - allotropy n:
mnohotvárný - diversiform adj:
mnohotvárný - polymorphic adj:
mnohotvarost - pleomorphism n:
mnohotvarost - polymorphism n:
mnohotvarý - allotropic
mnohotvarý - multiform adj:
mnohotvarý - polymorphous adj:
nějakého tvaru - shaped
{LJpt}
obnovení tvaru - reshaping
{ri:LJpIN}
opětné tvarování - reshaping n:
{ri:LJpIN}
postavička ve tvaru vejce z dětské říkanky - Humpty Dumpty n: [dět.]
přetvárný - deformational adj:
přetvarovat - reshape v:
{ri:LJp}
psychický tvar - gestalt
řízení jakosti vody vodního útvaru - water quality management [eko.]
samočistící kapacita (vodního útvaru) - self-purification capacity [eko.]
slaný řecký tvaroh - feta
sójový tvaroh - tofu
{tCfu:}
stav vodního útvaru - water body condition [eko.]
stejnotvarost - homomorphism n:
sušenka tvaru prstenu - jumble
{ZAmbHl}
televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V - rabbit ears n: [slang]
tvar v - chevron
{LevrHn}
tvar V - vee
{vi:}
tvárnice - breeze block
škvárobetonová
tvárnost - ductility n:
{dHktIlHti:}
tvárnost - plasticity n:
tvárný - ductile
{dAktHl}
tvárný - fictile adj:
tvárný - pliant adj:
{plTHnt}
tvárný - tractable adj:
{trEktHbHl}
tvárný-semi-tvárný - putty-semi-putty [eko.]
tvaroh - cottage cheese
tvaroh - crud n:
{krAd}
tvaroh - curd n:
{kRd}
tvaroh - curd cheese
tvaroh se smetanou - junket
{ZANkIt}
tvarohový koláč - cheesecake
{Si:zkJk}
tvarohy - curds
tvarosloví - accidence
tvarovací - forming
{fOrmIN}
tvarování - formation
{fOrmJLHn}
tvarování - forming n:
{fOrmIN}
tvarování - shaping n:
{LJpIN}
tvarovaný - formed adj:
{fOrmd}
tvarovaný - molded adj:
{mCldHd}
tvarovaný - shaped adj:
{LJpt}
tvarovat - form v:
{fOrm}
tvarovat - mould v:
{mCld}
tvarovatelný - deformable adj:
tvarovka - adapting pipe n:
tvarovka - fitting n:
{fItIN}
tvarovka - shaped piece n:
tvarovky - fittings n: pl.
{fItINz}
tvaru pyramidy - pyramidal adj:
{pREmHdHl}
tvaruje - molds v:
{mCldz}
tvarující - forming adj:
{fOrmIN}
tvarující stroj - shaper
tvary - figures n: pl.
{fIgjRz}
tvary - shapes n: pl.
{LJps}
umělecké tvarování keřů - topiary
{tCpi:eri:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit tvar do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tvar" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž