Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz znak bylo nalezeno překladů: 58 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 49).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
znak - attribute n:
{HtrIbju:t}
znak - backstroke
{bEkstrCk}
znak - character n:
{kerIktR}
znak - cypher n:
{sTfR}
znak - figure n:
{fIgjR}
znak - index n:
{Indeks}
znak - sign
{sTn}
znak - spot
{spa:t}
znak - trait n:
{trJt}
# (znak číslice) - hash sign n:
americká znaková řeč - American Sign Language
americká znaková řeč - ASL
bezpříznakový - symptomless adj:
čínské znaky v japonštině - kanji n: [lingv.]
{kEnZi:}
charakteristický znak - guidepost n: [přen.]
{gTdpCst}
klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku - backspace key n:
kývnout hlavou na znak souhlasu - nod v:
{na:d}
ležící naznak - supine adj:
{sHpTn}
mající znak - attributed
{HtrIbjHtHd}
malý náznak děkování - a token gesture n:
nával horka (příznak menopauzy) - hot flash n:
znak - foretaste n:
{fOrtJst}
znak - gleam
{gli:m}
znak - glimpse n:
{glImps}
znak - hint n: [přen.]
{hInt}
znak - inkling n:
{INklIN}
znak - intimation n:
znakově - sketchily adv:
znakový - significative adj:
znaky - cues n: pl.
{kju:z}
znaky - indications n: pl.
{IndHkJLHnz}
znaky - overtones n: pl.
{CvRtCnz}
nulový příznak - zero indicator
obrazový znak - pictogram n:
oddělovací znak - delimiter n:
odznak - badge
{bEZ}
odznaky - badges n: pl.
{bEZIz}
odznaky - tokens n: pl.
{tCkHnz}
okultní znak - sigil n:
příznak - flag n:
{flEg}
příznak - symptom n:
{sImptHm}
příznaky - symptoms n: pl.
{sImptHmz}
příznaky nějaké nemoci - a touch of
pseudoznaky - wildcards n: pl. [it.]
nejznámější asi "*" a "?"
rozpoznávání znaků - OCR [zkr.] [it.]
rozpoznávání znaků - Optical Character Recognition [zkr.] [it.]
vodoznak - watermark n:
volací znak - call letter
volací znak - call sign n: [voj.]
přezdívka vojáka (pěšák, letec, mariňák) nebo označení vojenského útvaru (letka, pěší rota) pro rádiovou komunikaci
zástupné znaky - wildcards n: pl. [it.]
zástupný znak - placeholder n:
znak # - octothorpe n:
znak stříška - circumflex n:
znakoplavka - water boatman n: [zool.]
znaková řeč - sign language
znaková sada - character set [it.]
znaky - characters n: pl.
{kErIktRz}
znaky národnosti - nationhood
{nJLHnhUd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit znak do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "znak" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž