Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz File bylo nalezeno překladů: 62 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 53).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: file
{fTl}
- evidovat
v: file
{fTl}
- pilovat
n: [it.] File
{fTl}
- Soubor
n: [jmén.] File
příjmení {fTl}
- File
n: file
{fTl}
- spis
n: file
{fTl}
- šanon
n: file
{fTl}
- pilník
n: file
{fTl}
- pořadač
n: file
{fTl}
- desky
n: backup file - záložní soubor
circular file - odpadkový koš
v: defile - znečistit
v: defiled - znesvětil
v: defiled - znečistil
v: defiled - poskvrnil
n: defilement - znečištění
n: defiler - pomlouvač
v: file away - upilovat
v: file out - odcházet
v: file under - zařadit pod
adj: filed
{fTld}
- zařazené
adj: filed
{fTld}
- zaznamenané
adj: filed
{fTld}
- zapsané
v: filed
{fTld}
- vyplnil
filename
- jméno souboru
filer
{fTlR}
- správce firemních dokumentů
files
{fTlz}
- spisy
files
{fTlz}
- záznamy
n: pl. files
{fTlz}
- soubory
n: [it.] filesystem
- souborový systém
n: high profile
- přitahující pozornost
n: high-profile
- přitahující pozornost
[eko.] impact profile
- profil vlivů (dopadů)
keep a low profile
- držet se zpátky
adj: low-profile
- nízkoprofilový
misfile
- nesprávně zařadit
nail file
- pilník na nehty
nail-file
- pilníček na nehty
nailfile
- pilníček na nehty
profile
{prCfTl}
- medailón
profile
{prCfTl}
- profil
profile
{prCfTl}
- tvar
profile
{prCfTl}
- obrysový výkres
profile
{prCfTl}
- obrys
adj: profiled
{prCfTld}
- profilový
n: pl. profiles
{prCfTlz}
- profily
n: rank and file
- mužstvo
n: rank and file
- řadové vojsko
n: rank and file
- řadoví členové organizace
v: refile
{ri:fTl}
- přesměrovat
adj: refiled
{ri:fTld}
- přesměrovaný
[it.] rich file
- formátovaný soubor
single file
- řada za sebou
[eko.] soil profile
- půdní profil
n: subfile
- podsoubor
n: [it.] swapfile
slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2
- swapovací soubor
n: [it.] swapfile
slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2
- soubor virtuální paměti
[it.] text file
- textový soubor
adj: undefiled
- čistý
adj: undefiled
- neposkvrněný
adj: unfiled
- nezařazený
[eko.] water loss in soil profile
- ztráta vody v půdním profilu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit File do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "File" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž