Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Soubor bylo nalezeno překladů: 30 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 19).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
soubor - aggregate
{EgrHgIt}
soubor - anthology n:
{EnQa:lHZi:}
soubor - array n:
{RJ}
soubor - collection n:
{kHlekLHn}
soubor - complex n:
{ka:mpleks}
soubor - corpus n:
{kOrpHs}
soubor - ensemble n:
{a:nsa:mbHl}
Soubor - File n: [it.]
{fTl}
soubor - group n:
{gru:p}
soubor - set
{set}
soubor - set of n:
cesta k souboru - pathname
číslo jedinečně identifikující soubor v systému souborů - i-node n: [it.]
formátovaný soubor - rich file [it.]
jméno souboru - filename
kopírování souboru - download n: [it.]
upload také není natahování (v češtině "stahovat" z oběhu nebo z kůže) {dVnlCd}
metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců - evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals [eko.]
podsoubor - subfile n:
připravit zálohu souboru - back up [id.]
soubor virtuální paměti - swapfile n: [it.]
slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2
souborné meliorace - complex amelioration [eko.]
soubor - summary adj:
{sAmRi:}
souborový systém - filesystem n: [it.]
soubory - files n: pl.
{fTlz}
spustitelné soubory - binaries
swapovací soubor - swapfile n: [it.]
slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2
testovací soubor rostlin - plant test complex [eko.]
textový soubor - text file [it.]
záložní soubor - backup file n:
zápis řetezce do souboru - fprintf C/C++:
programovaci jazyk C/C++

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Soubor do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Soubor" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž