Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz profil bylo nalezeno překladů: 22 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 20).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
profil - profile
{prCfTl}
profil - relief
{rIli:f}
environmentální profil - environmental performance [eko.]
environmentální profil organizace - environmental performance [eko.]
Měřitelné výsledky systému environmentálního managementu ve vztahu k řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.
environmentální profil výrobku - EPP [eko.]
{ep}
hodnocení environmentálního profilu - environmental performance evaluation [eko.]
hrázový profil - geological dam cross-section [eko.]
indikátor environmentálního profilu - environmental performance indicator [eko.]
indikátor profilu provozu - operational performance indicator [eko.]
indikátor řízení environmentálního profilu - management performance indicator [eko.]
koprofilní mikroorganismus - coprophilic microorganism [eko.]
kritérium environmentálního profilu - environmental performance criterion [eko.]
nízkoprofilový - low-profile adj:
profil křídla - airfoil
{erfYl}
profil vlivů (dopadů) - impact profile [eko.]
profilování - contouring n:
profilování - profiling n:
{prCfTlIN}
profilový - profiled adj:
{prCfTld}
profily - profiles n: pl.
{prCfTlz}
půdní profil - soil profile [eko.]
saprofil - saprophile [eko.]
ztráta vody v půdním profilu - water loss in soil profile [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit profil do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "profil" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž