Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čistý bylo nalezeno překladů: 44 (přesná shoda: 13, obsahující výraz: 31).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čistý - blank adj:
{blENk}
čistý - clean
{kli:n}
čistý - clean-living adj:
čistý - clear adj:
{klIr}
čistý - immaculate adj:
{ImEkju:lIts}
čistý - neat adj:
{ni:t}
čistý - net
{net}
čistý - pure adj:
{pjUr}
čistý - raw adj:
{rO}
čistý - sheer adj:
{LIr}
čistý - solid adj:
bez příměsí (zlato apod.) {sa:lHd}
čistý - tidy adj:
{tTdi:}
čistý - undefiled adj:
čistý alkohol - absolute alcohol
čistý domácí produkt - Net Domestic Product (NDP). [eko.]
čistý ekonomický blahobyt - net economic welfare [eko.]
čistý ekonomický blahobyt - NEW
{nu:}
čistý národní produkt - net national product
čistý národní produkt - Net National Product, NNP [eko.]
čistý národní produkt - NNP
čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech) - net national product constant dollar [eko.]
čistý plat - net salary [eko.]
čistý plat - take-home pay
čistý produkční výkon (limnologie) - net production rate [eko.]
čistý provoz - clean room
čistý příjem - net earnings
čistý příjem - net income [eko.]
čistý příjem farmy - net farm income [eko.]
čistý příjem před zdaněním - net profit before tax [eko.]
čistý příjem z majetku v zahraničí - net property income from abroad
čistý text - plaintext n: [it.]
čistý tón - pure tone n:
čistý výnos - net earnings
čistý vývoz - net exports
čistý zisk - clear profit [eko.]
čistý zisk - net earnings
čistý zisk - net profit
marginální čistý soukromý výnos - marginal net private benefit [eko.]
nečistý - filthy adj:
{fIlQi:}
nečistý - foul adj:
{fVl}
nečistý - impure adj:
{ImpjUr}
nečistý - squalid adj:
{skwa:lHd}
nečistý - unclean adj:
{Hnkli:n}
očisty - catharses

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čistý do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čistý" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž