Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz spis bylo nalezeno překladů: 29 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 28).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
spis - file n:
{fTl}
americký spisovatel - Thoreau
{QRC}
americký spisovatel 20. stol. - Salinger, J. D.
Anglický spisovatel - Jacobs
{ZJkHbz}
francouzský spisovatel - Stendhal
frontispis - frontispiece n:
jaspis - jasper n:
{ZEspR}
modernistický Dánský spisovatel - Jensen
{ZensHn}
nespisovný - nonliterary
nespisovný - ungrammatical adj:
spisovatel - a wordsmith
spisovatel - author n:
{OQR}
spisovatel - writer n:
{rTtR}
spisovatel píšící květnatým jazykem - word-painter n:
spisovatelé - writers n: pl.
{rTtRz}
spisovatelka - author n:
{OQR}
spisovatelka - authoress
spisovatelka - writer n:
{rTtR}
spisovatelství - penmanship n:
spisovna - registry n:
{reZIstri:}
spisovný - literary
{lItReri:}
spisovný - standard
{stEndRd}
spisovný - standard language
spisovný - written adj:
{rItHn}
spisovný jazyk - written language n:
spisy - files
{fTlz}
svazek spisů - dossier
{dOsjJ}
tlustospis - tome n:
{tCm}
spis řetezce na standartní výstup - printf C/C++:
Programovací jazyk C/C++

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit spis do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "spis" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž