Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz mi bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
(fotbalový) míč - focilabda
Adam Smith - Adam Smith
Admirál - Tengernagy
adsorpce chemická - kemoszorpció
aerodynamický hluk - aerodinamikai zaj
Aerodynamika - Aerodinamika
Aeronomie - légkörfizika
agrochemikálie - agrokémiai
agronomie - agronómia
aktivita seismická - szeizmikus tevékenység
Alexander Fleming - Alexander Fleming
alchymie - alkímia
alchymista - alkimista
amin - amin
aminokyseliny - aminosav
Aminy - Aminok
Amišové - Amisok
analytická chemie - analitikai kémia
analýza fyzikálně chemická - fizikai-kémiai elemzés
analýza chemická - kémiai elemzés
analýza mikrobiologická - mikrobiológiai elemzés
anatomie - anatómia
Andrej Dmitrijevič Sacharov - Andrej Dmitrijevics Szaharov
Animismus - Animizmus
anorganická chemie - szervetlen kémia
Antisemitismus - Antiszemitizmus
Arminius - Arminius
Artemidin chrám v Efesu - Epheszoszi Artemisz-templom
Artemis - Artemisz
Arthur Miller - Arthur Miller
asimilace - asszimiláció
aspekt socioekonomický sídel lidských - emberi települések társadalmi, gazdasági vonatkozása
Astronomická jednotka - Csillagászati egység
astronomie - csillagászat
Badminton - Tollaslabda
bankovnictví pro snižování emi - emissziócsökkentési bank
Batman (komiks) - Batman
Benjamin Franklin - Benjamin Franklin
Benjamin Harrison - Benjamin Harrison
biogeochemický cyklus - biogeokémiai ciklus
biochemický proces - biokémiai folyamat
biochemie - biokémia
bioluminiscence - biolumineszcencia
Birmingham - Birmingham
Bitva u Midway - Midwayi csata
Britské indickooceánské území - Brit Indiai-óceáni Terület
bubble policy [povolení obchodovatelná emisní] - buborékpolitika (emisszió kereskedelem)
bubble policy [povolení obchodovatelná emisní] - buborékpolitika
Buckminster Fuller - Buckminster Fuller
budova ministerstva - minisztériumi épület
budova na vyvýšeném místě - feltöltés
cestování mimo špičku - csúcsforgalmon kívüli utazás
cíl individuálních ekonomických aktivit - egyéni gazdasági vállalkozás célja
čištění chemické - száraztisztítás
Data mining - Adatbányászat
dekontaminace - szennyezések megszüntetése
dekontaminace chemická - kémiai szennyezésmentesítés
dekontaminace radioaktivní - radioaktív szennyezésmentesítés
Determinant - Determináns
Determinismus - Determinizmus
Diethylamid kyseliny lysergové - LSD
Diskriminace - Diszkrimináció
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič - Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Dmitrij Ivanovics Mengyelejev
Dolomit - Dolomit
Dominika - Dominikai Közösség
Dominika - Doninikai Közösség
Dominikánská republika - Dominikai Köztársaság
Domitianus - Domitianus
Dopamin - Dopamin
Dorozumívání - Kommunikáció
druhy endemické - honos faj
duální ekonomika - kettős gazdaság
dynamika populace - népességdinamika
Dynamit - Dinamit
Dynastie Ming - Ming-dinasztia
Džammú a Kašmír - Dzsammu és Kasmír
EIA místní - KHV (helyi)
ekonomická analýza - gazdasági elemzés
ekonomická bilance - mérleg
ekonomická geografie - gazdaságföldrajz
ekonomická podpora - gazdasági támogatás
ekonomická politika - gazdaságpolitika
ekonomická předpověď - gazdasági előrejelzés
ekonomická realizovatelnost - gazdasági életképesség
ekonomická situace - gazdasági helyzet
ekonomická struktura - gazdasági szerkezet
ekonomické údaje - gazdasági adatok
ekonomicko-ekologická efektivnost - gazdasági-ökológiai hatékonyság
ekonomický plán - gazdasági terv
ekonomický rozvoj - gazdasági fejlődés
ekonomický růst - gazdasági növekedés
ekonomický stimul - gazdasági ösztönző
ekonomický stimul - környezeti ösztönző
ekonomický systém - gazdasági rendszer
ekonomický trend - gazdasági irányzat/trend
ekonomie - közgazdaságtan
Ekonomika - közgazdaságtan
ekonomika - gazdaság
ekonomika energetiky - energiagazdaságtan

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit mi do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mi" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama