Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz production bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 37).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
production
{prHdAkLHn}
- produkce
production
{prHdAkLHn}
- výroba
production
{prHdAkLHn}
- produkční
production
{prHdAkLHn}
- výrobní
v: production
{prHdAkLHn}
- dílo
n: production
{prHdAkLHn}
- plod
n: production
{prHdAkLHn}
- tvorba
n: production
{prHdAkLHn}
- výtvor
n: production
{prHdAkLHn}
- inscenace
[eko.] byproduction - doprovodná produkce
[eko.] costs, production (manufacturing) - výrobní náklady
[eko.] Ecological Production and Allocation System (EPAS). - systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
[eko.] efficient production - efektivní výroba
factors of production - výrobní faktory
[eko.] gross primary production - celková primární produkce (limnologie)
[eko.] gross production rate - celkový produkční výkon (limnologie)
[eko.] household production function - produkční funkce domácnosti
[eko.] inefficient production - neefektivní výroba
n: mass production - velkovýroba
[eko.] net aerial production - čistá vzdušná produkce (limnologie)
[eko.] net primary production - čistá primární produkce (limnologie)
[eko.] net production rate - čistý produkční výkon (limnologie)
n: over-production - nadvýroba
n: overproduction
{CvRprHdAkLHn}
- nadprodukce
n: overproduction
{CvRprHdAkLHn}
- nadvýroba
[eko.] pest reproduction potential
- rozmnožovací potenciál škůdce
post-production
- úprava filmového materiálu
postproduction
- úprava filmového materiálu
[eko.] primary production
- primární produkce (hydrobiologie)
[eko.] production and delivery energy
Vstup energie do výroby, který získává, vytváří, zpracovává, zušlechťuje a dodává energii při výrobě.
- výroba a uvolňování energie
production costs
- výrobní náklady
[eko.] production ecology
- produkční ekologie
[eko.] production function
- produkční funkce
[eko.] production possibilities curve
- křivka výrobních možností
production possibility frontier
- hranice produkčních možností
[eko.] production rate
- produkční výkon (limnologie)
[eko.] production target
- výrobní cíl
[eko.] production-possibility frontier
- hranice produkčních možností
n: pl. productions
{prHdAkLHnz}
- produkce
n: reproduction
{ri:prHdAkLHn}
- reprodukce
pl. reproductions
{ri:prHdAkLHnz}
- reprodukce
[eko.] roundabout production
- zprostředkovaná výroba
[eko.] secondary production
- sekundární produkce (hydrobiologie)
[eko.] subsistence production
- produkce potravin
n: underproduction
- podvýroba
[eko.] waste production prevention
- předcházení vzniku odpadu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit production do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "production" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž