Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz making bylo nalezeno překladů: 31 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
making
{mJkIN}
- výroba
n: bookmaking
{bUkmJkIN}
- činnost bookmakera
bookmaking
{bUkmJkIN}
- přijímání sázek
n: cabinetmaking
- truhlářství
n: cabinetmaking
- nábytkářství
n: cheesemaking
- sýrařství
n: decision making
- rozhodování
n: decision-making
- rozhodování
[eko.] decision-making processes
- rozhodovací proces
dressmaking
{dresmJkIN}
- krejčovství
adj: epoch-making
- epochální
haymaking
- senoseč
homemaking
{hCmmJkIN}
- vedení domácnosti
n: in the making
- v procesu tvoření
[eko.] landscape remaking
- přetváření krajiny
n: lawmaking
{lOmJkIN}
- zákonodárství
[eko.] loss-making outflow
- ztrátový odtok
n: lovemaking
- milování
n: pl. makings
{mJkINz}
- složení
n: matchmaking
{mESmJkIN}
- dohazování
n: merrymaking
- zábava
n: mischief-making
- recese
adj: moneymaking
{mAni:mJkIN}
- výnosný
moneymaking
{mAni:mJkIN}
- výnosný podnik
[eko.] non profit-making organization (corporation)
- nezisková organizace
non-profit-making
- neziskový
n: peacemaking
{pi:smJkIN}
- vytváření míru
n: printmaking
- potisk
v: rainmaking
- přivolávání deště
n: watchmaking
- výroba hodinek
we're making
- děláme

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit making do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "making" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž