Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz output bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 13).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: output
{VtpUt}
- výroba
n: output
{VtpUt}
- výkon
n: output
{VtpUt}
- produkt
output
{VtpUt}
- celková výroba
output
{VtpUt}
- výstupní
[eko.] output
{VtpUt}
- výstup (systému)
[eko.] output
Materiál nebo energie, které vystupují z jednotkového procesu. Poznámka : Pod pojmem materiály jsou zahrnuty suroviny, meziprodukty, výrobky, emise a odpady. {VtpUt}
- výstup
n: output
{VtpUt}
- výsledek
n: output
{VtpUt}
- výtěžek
output
{VtpUt}
- produkce
n: output
{VtpUt}
- objem výroby
v: output
{VtpUt}
- vyrábět
[eko.] emission-output ratio - poměr produkce a emisí
full output - plný výkon
[zkr.] I/O (Input/Output) - Vstup/Výstup
[eko.] input-output analysis - input-output analýza (analýza vstupu a výstupu)
[eko.] output element - výstupní prvek (systému)
[eko.] output gap - výrobní mezera
[eko.] output measures of economic growth - měření ekonomického růstu na výstupu
n: [tech.] output stage - výstupní stupeň
n: pl. outputs
{VtpUts}
- výstupy
n: pl. outputs
{VtpUts}
- produkty
adj: outputting
- produkující
[eko.] potential output
- potenciální output
[eko.] socially optimum level of output
- společensky optimální úroveň výstupu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit output do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "output" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž