Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz rate bylo nalezeno překladů: 117 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: rate
{rJt}
- rychlost
n: rate
{rJt}
- poměr
v: rate
{rJt}
- cenit
v: rate
{rJt}
- klasifikovat
v: rate
{rJt}
- odhadnout
n: rate
{rJt}
- podíl
n: rate
{rJt}
- úměra
v: rate
{rJt}
- taxovat
[eko.] rate
{rJt}
- sazba, míra, tarif, kurs
rate
{rJt}
- vyměřit daň
rate
{rJt}
- vyměřit poplatek
rate
{rJt}
- sazba
v: rate
{rJt}
- hodnotit
v: rate
{rJt}
- ocenit
v: rate
{rJt}
- ohodnotit
n: rate
{rJt}
- tarif
n: rate
{rJt}
- taxa
v: accelerate
{EkselRJt}
- uspíšit
v: accelerate
{EkselRJt}
- zrychlovat
v: accelerate
{EkselRJt}
- urychlovat
v: accelerate
{EkselRJt}
- akcelerovat
v: accelerate
se {EkselRJt}
- zrychlit
v: accelerate
se {EkselRJt}
- urychlit
adj: accelerated
{EkselRJtHd}
- urychlen
adj: accelerated
{EkselRJtHd}
- zrychlený
[eko.] accelerated erosion
- zrychlená eroze
accelerates
{EkselRJts}
- akceleruje
v: acculturate
- asimilovat
adj: acculturated
- přizpůsobený
adj: acculturated
- asimilovaný
v: acculturated
- asimiloval
accurate
{EkjRHt}
- precizní
accurate
{EkjRHt}
- přesný
accurately
{EkjRHtli:}
- přesně
adj: acerate
- jehlicovitý
v: [amer.] administrate
{EdmInIstrJt}
- vykonávat
v: [amer.] administrate
{EdmInIstrJt}
- vést
v: [amer.] administrate
{EdmInIstrJt}
- spravovat
v: administrated
- vykonával
v: administrated
- vedl
v: administrated
- spravoval
adj: adulterate
- falšovaný
adulterate
- falšovat
adulterate
např. potraviny
- pančovat
adulterated
{HdAltRJtId}
- znehodnocený
v: adumbrate
- naznačit
v: adumbrate
- nastínit
v: adumbrate
- načrtnout
v: adumbrated
- naznačil
v: adumbrated
- načrtl
v: aerate
- provzdušňovat
v: aerate
- provzdušit
v: aerate
- kypřit
aerate
např. sůl nebo kapalinu
- okysličit
aerate
např. krev dýcháním
- okysličit
v: aerated
- provzdušnil
adj: aerated
- provzdušněný
v: aerated
- okysličil
n: aerated water
- sodovka
v: agglomerate
- hromadit
n: agglomerate
- aglomerát
v: agglomerate
- spékat
v: agglomerate
- shlukovat
v: agglomerate
- aglomerovat
agglomerate
- nahromadit
agglomerate
- nahromadit se
agglomerated
- nahromaděný
v: alliterate
- aliterovat
v: alliterated
- aliteroval
ameliorate
{Hmi:ljRJt}
- zlepšovat
v: ameliorated
{Hmi:li:RJtId}
- zlepšil
n: [chem.] ammonium nitrate
- dusičnan amonný
v: arbitrate
{a:rbHtrJt}
- rozsuzovat
v: arbitrate
{a:rbHtrJt}
- rozsoudit
v: arbitrate
{a:rbHtrJt}
- rozhodnout
v: arbitrated
{a:rbHtrJtId}
- rozsoudil
v: arbitrated
{a:rbHtrJtId}
- rozhodl
adj: asperate
- drsný
v: aspirate
{EspRJt}
- nasávat
v: aspirate
{EspRJt}
- aspirovat
v: aspirated
- odsával
v: aspirated
- aspiroval
v: asseverate
- prohlašovat
[id.] at any rate
- za každou cenu
[eko.] average tax rate
- průměrná sazba daně
[eko.] bank flow rate
- břehová voda
bank rate
- úroková míra
bank rate
- diskontní sazba
bank rate
- bankovní sazba
bank rate
- bankovní diskont
n: barbiturate
- barbiturát
base rate
- základní úroková sazba
be quick and accurate at figures
- umět rychle a přesně počítat
[eko.] benefit-cost analysis, discount rate.
- analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
v: berate
{bIrJt}
- nadávat
v: berated
{bIrJtId}
- nadával
[eko.] best available technology strategy
- strategie nejlepší dostupné technologie
[eko.] bias, strategic
- zkreslení, strategické
n: biquadrate
- bikvadrát
birth rate
- porodnost
n: birth-rate
- porodnost
n: birthrate
{bRQrJt}
- porodnost
bitrate
- bitový tok
[eko.] block rates
- skupinové ceny
n: borate
- boritan
borrowing rate
- výpůjční sazba
n: butyrate
- máselnan
n: butyrate
- butyrát
v: calibrate
{kElHbrJt}
- cejchovat
calibrate
{kElHbrJt}
- kalibrovat
adj: calibrated
{kElHbrJtHd}
- kalibrovaný
calibrated
{kElHbrJtHd}
- zkalibrovaný
capped rate
- pohyblivá úroková sazba se stropem
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- uhlohydrát
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- sacharid
carbohydrate
{ka:rbChTdrJt}
- cukr
carbohydrates
{ka:rbChTdrJts}
- karbohydráty

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit rate do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rate" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž