Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz fraction bylo nalezeno překladů: 34 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 27).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
fraction
{frEkLHn}
- frakce
adj: fraction
{frEkLHn}
- zlomkový
[eko.] fraction
{frEkLHn}
- frakce (systému)
n: fraction
{frEkLHn}
- podíl
n: fraction
{frEkLHn}
- střepina
n: fraction
{frEkLHn}
- úlomek
n: [mat.] fraction
{frEkLHn}
- zlomek
common fraction - obecný zlomek
complex fraction - složený zlomek
decimal fraction - desetinný zlomek
n: diffraction
{dIfrEkLHn}
- ohyb
n: diffraction
{dIfrEkLHn}
- difrakce
[eko.] fraction composition
- frakční složení (systému)
adj: fractional
{frEkLHnHl}
- zlomkový
adj: fractional
{frEkLHnHl}
- nepatrný
[fin.] fractional-reserve banking
- bankovní systém s částečnými rezervami
adv: fractionally
{frEkLHnHli:}
- nepatrně
adv: fractionally
{frEkLHnHli:}
- částečně
v: fractionate
- rozdělit
v: fractionate
- destilovat
fractionated
- rozdělený
n: fractionation
- frakcionace
n: pl. [mat.] 6 6 fractions
{frEkLHnz}
- zlomky
improper fraction
- nepravý zlomek
[fyz.] index of refraction
- index lomu
n: infraction
{InfrEkLHn}
- porušení
[fráz.] not by a fraction
- ani za mák
proper fraction
- pravý zlomek
n: refraction
- lámání světla
n: refraction
- refrakce
vulgar fraction
- jednoduchý zlomek
n: [fyz.] 6 6 x-ray diffraction
- rentgenová difrakce
n: [tech.] 6 6 x-ray diffraction pattern
- rentgenogram
n: [fyz.] 6 6 x-ray refraction
- rentgenová refrakce

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit fraction do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "fraction" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž