Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz loď bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
loď - craft
{krEft}
loď - ship
{LIp}
loď - spacecraft
{spJskrEft}
loď - vessel
{vesHl}
(z)plodit - father v:
{fa:DR}
= forecastle (příďová nástavba lodi) - fo'c's'le
alodiální - allodial adj:
alokace plodin - allocation of crops [eko.]
bidlo k postrkování lodi - bargepole
bitevní loď - battleship
{bEtHlLIp}
bitevní loď - dreadnought
{drednOt}
bobulovitý plod - berry
{beri:}
být oplodněn křížem - cross-fertilize
bytový zloděj - housebreaker
celodenní - all-day adj:
celodenní - around-the-clock adj:
celodenní - day-long adj:
celodenní - daylong adj:
{dJlON}
celodenní - round-the-clock adj:
celodenní - whole day adj:
cisternová loď - tanker n:
{tENkR}
část horní paluby lodi - quarterdeck
{kwOrtRdek}
část lodi - yardarm n:
člen lodní posádky, vykonávající pomocné (manuální) práce - deckhand n:
člověk který nakládá a vykládá lodě - longshoremen
{lONLOrmIn}
člun lodivoda - pilot n: [lod.]
{pTlHt}
druh hlodavce - agouti
druh hlodavce - gerbils
druh lodi - barque
druh lodi - dory
{dOri:}
druh lodi - sloop
{slu:p}
druh lodního stožáru - bowsprit n:
druh stěžně na lodi - mizz
druh stěžně na lodi - mizzenmast
druh závodní loďe - racing skiff n:
dřevnatý plod - xylocarp n: [obec.] 8 8
energetické plodiny - energy crops
explodoval - detonated v:
{detHnJtHd}
explodoval - exploded v:
{IksplCdHd}
explodovat - explode v:
{IksplCd}
exploduje - explodes v:
{IksplCdz}
explodující - detonating adj:
{detHnJtIN}
explodující - exploding adj:
{IksplCdIN}
filodendron - philodendron n:
{fIlHdendrHn}
hlavní loď - nave [archit.]
(v katedrále) {nJv}
hlavní plachta lodi - mainsail n: [lod.]
hlídková loď - patrol ship n:
hlodání - gnawing v:
{nOIN}
hlodat - eat into v:
hlodat - prey
{prJ}
hlodavci - rodents n: pl.
{rCdHnts}
hlodavec - rodent
{rCdHnt}
hodnost lodního důstojníka - berth n: [lod.]
{bRQ}
hovno hlodavce - mongoose
{ma:Ngu:s}
choroboplodný - pathogenic adj:
{pEQHZenIk}
choroboplodný zárodek - germ n: [bio.]
{ZRm}
chyloderm - chyloderma
implodoval - imploded v:
{ImplCdId}
implodovat - implode
{ImplCd}
jednoplodolistý - monocarpic adj:
{ma:nHka:rpIk}
kajuta lodního důstojníka - berth n:
{bRQ}
kapesní zloděj - cutpurse
kapesní zloděj - pickpocket n:
{pIkpa:kHt}
kolodium - collodion n:
{kHlCdi:Hn}
komín lodi - funnel
{fAnHl}
kontejnerová loď - containership
kosmická loď - craft
{krEft}
kosmická loď - ship
{LIp}
kosmická loď - spaceship
{spJsLIp}
kosmické lodě - spaceships
{spJsLIps}
krycí plodina - cover crop n:
křížové oplodnění - cross-fertilization n:
lehká úzká závodní loď - racing shell n:
lehká závodní loď - racing gig n:
lehká úzká závodní loď pro dva a více veslařů
letadlová loď - aircraft carrier
letadlová loď - flattop
loď - shipbuilder n:
{LIpbIldR}
loď - shipwright n:
loďařství - shipbuilding n:
{LIpbIldIN}
lodě - boats
{bCts}
lodě - craft pl.
{krEft}
lodě - ships
{LIps}
loděnice - dockyard n:
{da:kja:rd}
loděnice - shipyard n:
{LIpja:rd}
lodí - by boat
lodičky (dámské boty) - court shoes
lodivod - pilot n: [lod.]
{pTlHt}
loďka - boat n:
{bCt}
loďka - punt n:
{pAnt}
loďka s vesly - sculler
loďkovitá kost - scaphoid n:
loďkovitý - navicular adj:
loďky - dinghies n: pl.
loďmistr - boatswain n:
loďmistr - bosun n:
lodní - marine adj:
{mRi:n}
lodní - shipping adj:
{LIpIN}
lodní čelen - bowsprit n:
lodní doprava - shipping
{LIpIN}
lodní dopravce - voyageur
lodní kuchyně - caboose n: [brit.]
{kHbu:s}
lodní můstek - gangway n:
lodní náklad - boatload
{bCtlCd}
lodní náklad - cargo
{ka:rgC}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit loď do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "loď" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž