Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz craft bylo nalezeno překladů: 69 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 55).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: craft
{krEft}
- cech
v: craft
{krEft}
- sestrojit
craft
{krEft}
- letadlo
craft
{krEft}
- kosmická loď
craft
{krEft}
- plavidlo
craft
{krEft}
- dovednost
craft
{krEft}
- umění
pl. craft
{krEft}
- lodě
craft
{krEft}
- loď
craft
{krEft}
- lest
craft
{krEft}
- úskok
n: craft
{krEft}
- řemeslo
n: craft
{krEft}
- živnost
n: craft
{krEft}
- zručnost
n: aircraft
{erkrEft}
- letoun
aircraft
{erkrEft}
- letecký
aircraft
{erkrEft}
- letadlo
aircraft carrier
- letadlová loď
aircraftman
- vojín letectva
aircraftsman
- výrobce letounů
adj: anti-aircraft
- protiletecký
adj: anti-aircraft
- protivzdušný
adj: antiaircraft
{EntTerkrEft}
- protiletecký
adj: antiaircraft
{EntTerkrEft}
- protivzdušný
adj: crafted
{krEftId}
- vytvořený
adj: crafted
{krEftId}
- vyrobený
adj: craftiest
- nejmazanější
adv: craftily
- vychytrale
n: craftiness
- vychytralost
n: craftiness
- mazanost
n: craftiness
- lstivost
n: craftman
- umělec
craftperson
- řemeslník
crafts
{krEfts}
- živnosti
crafts
{krEfts}
- řemesla
crafts
{krEfts}
- dovednosti
crafts
{krEfts}
- plavidla
crafts
{krEfts}
- vyrábí
crafts
{krEfts}
- vytváří
n: craftsman
{krEftsmHn}
- řemeslník
n: craftsmanship
{krEftsmHnLIp}
- um
n: craftsmanship
{krEftsmHnLIp}
- šikovnost
n: craftsmanship
{krEftsmHnLIp}
- dovednost
n: craftsmanship
{krEftsmHnLIp}
- zručnost
n: pl. craftsmen
{krEftsmHn}
- řemeslníci
n: pl. craftsmen
{krEftsmHn}
- umělci
craftspeople
- řemeslníci
n: craftswoman
- řemeslnice
crafty
{krEfti:}
- prohnaný
handcraft
{hEndkrEft}
- ruční výrobek
adj: handcrafted
{hEndkrEftId}
- rukodělný
adj: handcrafted
{hEndkrEftId}
- ruční
handcrafted
{hEndkrEftId}
- ručně vyrobené
handicraft
{hEndi:krEft}
- řemeslo
n: handicraft
{hEndi:krEft}
- řemeslná výroba
handicrafts
{hEndi:krEfts}
- umělecká řemesla
handicrafts
{hEndi:krEfts}
- ruční práce
n: hovercraft
{hAvRkrEft}
- vznášedlo
n: landing craft
- přistávací modul
n: needlecraft
- vyšívání
n: pilotless aircraft
- bezpilotní letadlo
spacecraft
{spJskrEft}
- loď
spacecraft
{spJskrEft}
- vesmírná loď
n: spacecraft
{spJskrEft}
- raketa
n: statecraft
{stJtkrEft}
- státnictví
n: watercraft
- plavidlo
n: witchcraft
{wISkrEft}
- čarodějnictví
n: witchcraft
{wISkrEft}
- čarování
n: woodcraft
- lesnictví

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit craft do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "craft" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž