Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz lodě bylo nalezeno překladů: 56 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 53).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
lodě - boats
{bCts}
lodě - craft pl.
{krEft}
lodě - ships
{LIps}
bytový zloděj - housebreaker
celodenní - all-day adj:
celodenní - around-the-clock adj:
celodenní - day-long adj:
celodenní - daylong adj:
{dJlON}
celodenní - round-the-clock adj:
celodenní - whole day adj:
člověk který nakládá a vykládá lodě - longshoremen
{lONLOrmIn}
druh závodní loďe - racing skiff n:
filodendron - philodendron n:
{fIlHdendrHn}
chyloderm - chyloderma
kapesní zloděj - cutpurse
kapesní zloděj - pickpocket n:
{pIkpa:kHt}
kosmické lodě - spaceships
{spJsLIps}
loděnice - dockyard n:
{da:kja:rd}
loděnice - shipyard n:
{LIpja:rd}
majitel půjčovny loděk - boatman
{bCtmHn}
maxilodentální - maxillodental
naloděn - aboard
{HbOrd}
nalodě - embarkation n:
{emba:rkJLHn}
nalodě - embarkment n:
nalodě - shipment n:
{LIpmHnt}
nalodě - embarked adj:
{emba:rkt}
nalodě - shipped adj:
{LIpt}
obchodní lodě - merchantmen
{mRSHntmIn}
pomeranč s novým plodem uvnitř - navel orange [amer.]
skluz v loděnici - slipway
válečné lodě - men-of-war
válečné lodě - warships n: pl.
{wOrLIps}
vylodě - debarkation n:
vylodě - discharge n:
{dIsSa:rZ}
vylodě - disembarkation n:
{dIsemba:rkJLHn}
vylodě - landing
{lEndIN}
vypuštění kosmické lodě na Měsíc - moonshot
zloděj - larcenist
zloděj - nighthawk
{nTthOk}
zloděj - shoplifter
zloděj - snatcher
{snESR}
zloděj - stealer
zloděj - thief n:
{Qi:f}
zloděj a násilník - mugger
{mAgR}
zloděj dobytka - rustler n:
{rAslR}
zloděj používající sílu - snatcher
{snESR}
zloděj v obchodě - shoplifter
zloději - thieves
{Qi:vz}
zlodějíček - pilferer n:
zlodějina - thievery n:
{Qi:vRi:}
zlodějna - rip-off n:
zlodějna - ripoff n:
zlodějna - thieving n:
{Qi:vIN}
zlodějský - larcenous adj:
{la:rsHnHs}
zlodějský - thievish adj:
zlodějství - thievishness n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit lodě do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lodě" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž