Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz complete bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 27).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: complete
{kHmpli:t}
- naplnit
adj: complete
{kHmpli:t}
- dokončený
adj: complete
{kHmpli:t}
- hotový
v: complete
{kHmpli:t}
- kompletovat
v: complete
{kHmpli:t}
- vyplnit
adj: complete
{kHmpli:t}
- úplný
v: complete
{kHmpli:t}
- splnit
adj: complete
{kHmpli:t}
- naprostý
adj: complete
{kHmpli:t}
- kompletní
v: complete
{kHmpli:t}
- doplnit
adj: complete
{kHmpli:t}
- dokonalý
v: complete
{kHmpli:t}
- dohotovit
v: complete
{kHmpli:t}
- dodělat
adj: complete
{kHmpli:t}
- celý
complete
{kHmpli:t}
- zakončit
complete
{kHmpli:t}
- ukončit
complete
{kHmpli:t}
- skončit
complete
{kHmpli:t}
- plný
complete
{kHmpli:t}
- končit
complete
{kHmpli:t}
- dokončovat
complete
{kHmpli:t}
- dokončit
[eko.] complete underground wall - úplná podzemní stěna
v: completed
{kHmpli:tHd}
- dokončil
adj: completed
{kHmpli:tHd}
- dokončený
completed
{kHmpli:tHd}
- hotový
completely
{kHmpli:tli:}
- kompletně
completely
{kHmpli:tli:}
- dokonale
completely
{kHmpli:tli:}
- úplně
completely
{kHmpli:tli:}
- naprosto
completely
{kHmpli:tli:}
- zcela
completely
{kHmpli:tli:}
- plně
n: completeness
{kHmpli:tnHs}
- kompletnost
[eko.] completeness
{kHmpli:tnHs}
- kompletnost údajů
n: completeness
{kHmpli:tnHs}
- úplnost
[eko.] completeness check
- kontrola kompletnosti
v: completes
{kHmpli:ts}
- kompletuje
adj: incomplete
{InkHmpli:t}
- nedokončený
adj: incomplete
{InkHmpli:t}
- neúplný
adj: incomplete
{InkHmpli:t}
- nekompletní
adj: incomplete
{InkHmpli:t}
- kusý
adv: incompletely
- neúplně
adv: incompletely
- nedokončeně
[eko.] incompletely mixed system
- systém s neideálním promícháváním (hydrosystém)
n: incompleteness
- neúplnost
n: incompleteness
- nedokončenost
n: incompleteness
- nedokonalost
[eko.] uncomplete underground wall
- neúplná podzemní stěna
adj: uncompleted
{AnkHmpli:tId}
- nedokončený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit complete do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "complete" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž