Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz šíře bylo nalezeno překladů: 42 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 36).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
šíře - breadth n:
{bredQ}
šíře - broadness n:
šíře - latitude n:
{lEtHtu:d}
šíře - scope n:
{skCp}
šíře - wide n:
{wTd}
šíře - width n:
{wIdQ}
nejrozšířenější - the most widespread adj:
nešíře - non-proliferation n:
nešíře - nonproliferation
(zejm. o zbraních) {na:nprHlIfRJLHn}
prodloužení, rozšíře - extension [eko.]
{IkstenLHn}
rozšířená rodina - extended family n:
rozšíře - aneurysm
rozšíře - dilatation n:
{dIlHtJLHn}
rozšíře - dilation n:
{dTlJLHn}
rozšíře - effusion v:
myšlenky
rozšíře - enlargement n:
{Inla:rZmHnt}
rozšíře - expansion n:
{IkspEnLHn}
rozšíře - expansions n: pl.
{IkspEnLHnz}
rozšíře - extension n:
{IkstenLHn}
rozšíře - extensions n: pl.
{IkstenLHnz}
rozšíření choroby rostlin - plant disease spread [eko.]
rozšíření škůdce rostlin - plant pest spread [eko.]
rozšíře - augmented adj:
{a:gmentHd}
rozšíře - broadened adj:
{brOdHnd}
rozšíře - dilated adj:
{dTlJtHd}
rozšíře - enhanced
{enhEnst}
rozšíře - expanded adj:
{IkspEndHd}
rozšíře - extended adj:
{IkstendHd}
rozšíře - prevalent adj:
{prevHlHnt}
rozšíře - wide-spread adj:
rozšíře - widened adj:
{wTdHnd}
rozšíře - widespread adj:
{wTdspred}
rozšířený do zvonu - bell-bottomed
rozšířený hrubý domácí produkt - Augmented Gross Domestic Product AGDP. [eko.]
rozšířený zdroj - extended source [eko.]
šíře - broadening n:
{brOdHnIN}
šíře - diffusion n:
{dIfju:GHn}
šíře - proliferation n:
{prClIfRJLHn}
šíře - spreading n:
{spredIN}
šíření informací o riziku - risk communication [eko.]
Součást řízení rizika zahrnující tok informací o riziku, jeho hodnocení a řízení mezi všemi zúčastněnými stranami.
velmi rozšíře - pervasive
{pRvJsIv}
zabránit šíře - localise

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit šíře do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "šíře" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž