Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz man bylo nalezeno překladů: 110 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: man
{mEn}
- obsluhovat
n: man
{mEn}
- zaměstnanec
v: man
{mEn}
- obsadit
n: man
{mEn}
- dělník
n: man
{mEn}
- manžel
n: man
{mEn}
- osoba
man
{mEn}
- člověk
man
{mEn}
- pán
n: man
{mEn}
- mužský
man
{mEn}
- muž
a good many - velmi mnoho
n: a kept woman - koupená manželka
a kept woman - manželka za peníze
a man of feeling - citový člověk
a man of few words - málomluvný člověk
a man of the cloth - farář
a man of worth - zasloužilý člověk
a man's home is his castle - pánův dům je jeho hrad
n: a marked man - známý zločinec
able seaman - námořník první třídy
absolute command - důrazný rozkaz
n: [jmén.] Ackerman
příjmení {EkRmHn}
- Ackerman
adj: adamant
{EdHmHnt}
- neústupný
adamant
{EdHmHnt}
- velmi tvrdý přírodní krystalický uhlík
adj: adamantine
- neústupný
adv: adamantly
{EdHmHntli:}
- neústupně
adman
{EdmHn}
- reklamní textař
admanmass
- masy reagující na reklamu
aggregate demand
- agregátní poptávka
[eko.] aggregate demand curve
- křivka agregované poptávky
aircraftman
- vojín letectva
aircraftsman
- výrobce letounů
n: airman
{ermHn}
- letec
adj: alderman
{OldRmHn}
- radní
n: almanac
{OlmHnEk}
- almanach
n: almanac
{OlmHnEk}
- ročenka
n: almandine
- almandin
almsman
- žebrák
n: [female] [jmén.] Amanda
{HmEndH}
- ženské křestní jméno
n: amanuensis
- písař
American man
- Američan
American woman
- Američanka
n: [jmén.] Amman
{EmHn}
- hl.m. - Jordán
n: [jmén.] Ammerman
příjmení {EmRmHn}
- Ammerman
n: anchorman
{ENkRmEn}
- moderátor
artilleryman
- dělostřelec
n: ashman
{ELmHn}
- popelář
n: assemblyman
{Hsembli:mEn}
- montér
axeman
- útočník se sekerou
axeman
- manažer dávající výpovědi
n: backwoodsman
{bEkwUdzmHn}
- člen
n: badman
{bEdmHn}
- bandita
baggageman
- nosič zavazadel
n: bagman
{bEgmHn}
- tramp
n: bagman
{bEgmHn}
- cesťák
n: bailsman
- ručitel
bandsman
- člen kapely
n: barman
{ba:rmHn}
- barman
n: baseman
{bJsmHn}
- metař
n: [jmén.] Bateman
příjmení {bJtmHn}
- Bateman
n: batman
{bEtmEn}
- pálkař
n: batman
{bEtmEn}
- důstojnický sluha
n: batsman
- pálkař
n: beadsman
- orodovník
n: [jmén.] Beckman
příjmení {bekmHn}
- Beckman
n: bedesman
- orodovník
n: bedside manners
- chování lékaře u lůžka nemocného
n: bellman
{belmHn}
- zvoník
bellman
{belmHn}
- hotelový poslíček
n: [jmén.] Bergman
příjmení {bRgmHn}
- Bergman
n: [jmén.] Berman
příjmení {bRmHn}
- Berman
n: best man
- družba
n: best man
ženichův
- svědek
n: bibliomania
- bibliomanie
bibliomania
- bibliomanství
[eko.] biochemical oxygen demand (BOD)
- BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
[eko.] biochemical oxygen demand (BOD)
- biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
[eko.] biomanipulation
- biomanipulace
n: [jmén.] Blackman
příjmení {blEkmHn}
- Blackman
n: blancmange
- pudink
blind man's buff
- hra na slepou babu
blind man's holiday
- černá hodinka
n: board of management
- management
n: boatman
{bCtmHn}
- převozník
boatman
{bCtmHn}
- majitel půjčovny loděk
n: bogeyman
{bCgi:mEn}
- strašák
bogeyman
{bCgi:mEn}
- strašidlo
n: bondman
- otrok
n: bondman
- nevolník
n: bondsman
- nevolník
n: bondswoman
- nevolnice
n: bondwoman
- nevolnice
bottle man
- sběratel lahví v popelnicích
n: bowman
{bCmHn}
- lukostřelec
n: Brahman
- bráhman
brahman
- intelektuál
Brahman
- Bráhmanka
n: brakeman
{brJkmHn}
- brzdař
n: bridesman
- družba
brinkmanship
{brINkmHnLIp}
- riskantní politika
n: [jmén.] Bushman
příjmení {bULmHn}
- Bushman
Bushman
{bULmHn}
- Křovák
business manager
- manažerka
business manager
- manažer
n: businessman
{bIznHsmEn}
- obchodník
businessman
{bIznHsmEn}
- podnikatel
n: businesswoman
{bIznIswUmHn}
- obchodnice
businesswoman
{bIznIswUmHn}
- podnikatelka
busman
autobusu
- průvodčí
busman
autobusu
- řidič

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit man do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "man" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž