Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz cíl bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
cíl - aim n:
{Jm}
cíl - destination
{destHnJLHn}
cíl - end n:
{end}
cíl - goal
{gCl}
cíl - objective n:
{HbZektIv}
cíl - purpose n:
{pRpHs}
cíl - pursuit n:
{pRsu:t}
cíl - scope
{skCp}
cíl - target n: [přen.]
{ta:rgHt}
Advanced Guidance Research Facility - AGRF [zkr.] [voj.]
Aerospace Engineering Facility - AEF [zkr.] [voj.]
ampicilin - ampicillin n:
bacil - bacilli v:
bacil - bacillus v:
{bHsIlHs}
bacilární - bacillary adj:
baciloformní - bacilliform adj:
bacilonosič - carrier
{kEri:R}
bez určitého cíle - objectless adv:
bezcíl - aimless
{JmlHs}
bezcíl - aimlessly adv:
{JmlHsli:}
bezcílně bloudící - rootless adj:
{ru:tlHs}
bezcílnost - aimlessness n:
bezcílnost - indirection n:
bezcíl - aimless adj:
{JmlHs}
bezcíl - directionless adj:
{dRekLHnlHs}
Cecil - Cecil n: [jmén.]
jméno, příjmení, okres v USA {si:sHl}
Cecilia - Cecilia n: [jmén.]
příjmení {sIsi:ljH}
Center Technology Council - CTC [zkr.] [voj.]
CEQ Council on Environmental Quality - Council on Environmental Quality [eko.]
cesta bez cíle - walkabout n:
cíl cesty - destination
{destHnJLHn}
cíl environmentální kvality - EQO [eko.]
cíl nulového vypouštění - zero discharge goal [eko.]
cíle - aims
{Jmz}
cíle - goals
{gClz}
cíle - objectives n: pl.
{HbZektIvz}
cíle - targets n: pl.
{ta:rgHts}
cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti - intra- and intergenerational equity objective [eko.]
cílení - targeting n:
{ta:rgHtIN}
cílený - pointed adj:
{pYntHd}
cílený - targeted adj:
{ta:rgHtId}
cílevědomost - purposefulness n:
cílevědomost - single-mindedness n:
cílevědomý - focused
{fCkHst}
cílevědomý - purposed adj:
cílevědomý - single-minded adj:
ciliární - ciliary
cílit - tend
{tend}
cílová cena - target price [eko.]
cílová čára - finish line n:
cílová proměnná - target variable
cílová skupina - focus groups [eko.]
cílové rozpětí - targer range
cílový - objective adj:
{HbZektIv}
cílový - target adj:
{ta:rgHt}
cílový jazyk - object language n:
cílový kód - object code n:
Compressor Research Facility - CRF [zkr.] [voj.]
Council on Environmental Quality CEQ - Council on Environmental Quality [eko.]
definice cílů studie - goal definition [eko.]
dlouhodobé cíle - long-term objectives [eko.]
docílení - attainment
{HtJnmHnt}
docílený - attained adj:
{HtJnd}
docílit - achieve v:
{HSi:v}
docílit - attain
{HtJn}
docílit - command
{kHmEnd}
domicilování - domiciliation n:
dosáhnout cíle - to achieve a goal
environmentální cíl - environmental objective [eko.]
Obecný environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, jehož se organizace rozhodne dosáhnout, a který je, pokud je to možné kvalifikovaný.
environmentální cílová hodnota - environmental target [eko.]
Podrobný požadavek na chování, profil organizace, který tam kde je to možné, kvalifikovaný, platný pro organizaci nebo její část, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo.
gracilita - gracility
High Energy Laser Test Facility - HELSTF [zkr.] [voj.]
ICSU International Council of Scientific Unions - International Council of Scientific Unions [eko.]
imbecil - imbecile n:
imbecil - moron
{mOra:n}
imbecilita - imbecility n:
imbecilní - imbecile adj:
imbecilní - imbecilic adj:
imbecilové - imbeciles
International Council of Scientific Unions ICSU - International Council of Scientific Unions [eko.]
koncil - council n:
{kVnsHl}
konciliární - conciliar adj:
koncily - councils n: pl.
{kVnsHlz}
kyselina salicilová - salicylic acid [chem.]
Lucille - Lucille
{lu:si:l}
mít za cíl - purport v:
{pRpOrt}
národní cíl kvality ovzduší - NAAQO [eko.]
National Research Council - NRC [zkr.] [voj.]
Natural Resources Defence Council - Natural Resources Defence Council [eko.]
Nature Conservancy Council NCC - Nature Conservancy Council [eko.]
navádění na cíl - homing
{hCmIN}
NCC Nature Conservancy Council - Nature Conservancy Council [eko.]
nenaléhavé cíle - non-compulsive objectives [eko.]
nesplnit cíl - to miss a target [eko.]
ocílka - sharpening steel n:
Optical Parametric Oscillator - OPO [zkr.] [voj.]
oscilace - oscillation n:
{a:sHlJLHn}
oscilace - oscillations pl.
{a:sHlJLHnz}
oscilační - oscillatory adj:
{a:sHlHtOri:}
oscilátor - oscillator n:
{a:sHlJtR}
oscilograf - oscillograph n:
oscilogram - oscillogram
osciloskop - oscilloscope n:
osciloskop - scope n:
{skCp}
oscilování - oscillating n:
{a:sHlJtIN}
oscilovat - gyrate v:
{ZTrJt}
oscilovat - oscillate v:
peněžní cíle - monetary targets [eko.]
penicilin - penicillin n:
{penHsIlHn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit cíl do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cíl" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž