Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ruční bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 40).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ruční - hand adj:
{hEnd}
ruční - hand-held adj:
ruční - handcrafted adj:
{hEndkrEftId}
ruční - handheld adj:
{hEndheld}
ruční - lever
{levR}
ruční - manual adj:
{mEnju:Hl}
froté ručník - terry towel
opětovně zestručnil - reabbreviated
opětovně zestručnit - reabbreviate
poručnický - tutelary adj:
poručnictví - tutorship n:
poručník - guardian n:
{ga:rdi:Hn}
příruční - manual
{mEnju:Hl}
příruční kufr - portmanteau
příruční pokladna - cashbox
příruční zavazadlo - hand luggage n:
ruční brzda - handbrake n:
ruční brzda - parking brake n:
ruční granát - hand grenade [voj.]
ruční granát - pineapple n: [voj.] [slang.]
{pTnEpHl}
ruční letky (ptáci) - primaries n: pl.
odb. {prTmeri:z}
ruční mlýnek - quern
ruční páka - handspike
ruční pilka - handsaw n:
{hEndsO}
ruční práce - handicrafts
{hEndi:krEfts}
ruční práce - handiwork
{hEndi:wRk}
ruční práce - handwork
ruční psaní - handwriting
{hEndrTtIN}
ruční tažné lano - prolonge
ruční vozík - handcart
ruční vrtačka - hand drill
ruční výrobek - handcraft
{hEndkrEft}
ruční zvonek - handbell
ručník - hand-towel n:
ručník - towel
{tVHl}
ručníky - towels n: pl.
{tVHlz}
vlastnoruční - homemade adj:
{hCmmJd}
vlastnoruční - self-made adj:
ruční - guarantee adj:
{gerHnti:}
ruční vklad - security deposit
zestručnil - briefed v:
{bri:ft}
zestručnit - abbreviate v:
{Hbri:vi:Jt}
zestručnit - abridge v:
text
zestručnit - boil down v: [frsl.]
zestručnit - epitomize
{IpItHmTz}
zestručnit - shorten v:
{LOrtHn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ruční do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ruční" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž