Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz um bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
um - craftsmanship n:
{krEftsmHnLIp}
umění prodávat - salesmanship
{sJlzmHnLIp}
ad libitum - ad lib
addendum - addenda pl. sl.
adjektivum - adjective
{EZIktIv}
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - AMRAAM [zkr.] [voj.]
{Emra:m}
adverbium - adverb
afrodiziakum - aphrodisiac n:
{EfrCdi:zi:Ek}
akt (umění) - nude n:
{nu:d}
aktinium - actinium n: [chem.]
aktivum - asset
{Eset}
akumulace - accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
akumulace vody - water storage [eko.]
akumulační - accumulative
{Hkju:mjHlJtIv}
akumulační nádrž - clear water storage tank [eko.]
akumulační oblast - accumulation area [eko.]
akumulační rybník - accumulation pond [eko.]
akumulátor - accumulator n:
akumulátor - battery
{bEtRi:}
akumulátor - storage battery n:
akumulovaná vodní energie - accumulated water energy [eko.]
akumulování - storage n:
{stOrHZ}
akumulovaný - accumulated adj:
{Hkju:mjHlJtHd}
akumulovat - accrue v:
{Hkru:}
akumulovat - accumulate v:
{Hkju:mjHlJt}
akumulovat - store v:
{stOr}
akumulovat - store up v:
akumuluje - accumulates v:
{Hkju:mjHlJts}
akumulující - accumulating adj:
{Hkju:mjHlJtIN}
akvárium - aquaria n:
akvárium - aquarium n:
{Hkweri:Hm}
akvárium - fishbowl n:
{fILbCl}
album - alba n:
{ElbH}
album - album
{ElbHm}
albumin - albumen n:
albumín - albumin
{Elbju:mHn}
albumin (bílkovina) - albumin
{Elbju:mHn}
albumy - albums
{ElbHmz}
alfanumerická data - alphanumerical data
alfanumerický - alphameric adj:
alfanumerický - alphanumeric
{ElfHnu:merIk}
alfanumerický - alphanumerical
alfanumericky - alphanumerically adv:
aluminium - aluminum n:
{Hlu:mHnHm}
aluvium - alluvium n:
{Hlu:vi:Hm}
americium - Am
{Em}
americium - americium n: [chem.]
americká federace práce a kongres průmyslových organizací - AFL-CIO
americká federace práce a kongres průmyslových organizací - American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
amonium - ammonium
{HmCni:Hm}
amortizace, umořování - amortize [eko.]
{EmRtTz}
anabolikum - anabolic n:
{EnHba:lIk}
analgetikum - analgetic
Ancient Monument - Ancient Monument [eko.]
anekumena - anecumene [eko.]
anestetikum - anaesthetic n:
antacidum - antacid
{EntEsHd}
antibiotikum - antibiotic n:
{Enti:bi:a:tIk}
antibiotikum, obchodní název Azactam - aztreonam n:
antidepresivum - antidepressant
{Enti:dIpresHnt}
antidumpingový - anti-dumping [eko.]
antihistaminikum - antihistamine
{Enti:hIstHmHn}
antiseptikum - antiseptic agent [eko.]
antisérum - antiserum
antonymum - antonym
antrum - antrum n:
anxiolytikum - anxiolytic
apogeum - apogee n:
{EpHZi:}
arabská guma - acacia n:
{HkJLH}
arabská guma - gum arabic n:
arboretum - arboretum n:
{a:rbRi:tHm}
argument - argument n:
{a:rgjHmHnt}
argument - reasoning n:
{ri:zHnIN}
argumentace - argument n:
{a:rgjHmHnt}
argumentace - argumentation n:
argumentace - reasoning n:
{ri:zHnIN}
argumentovat - argue v:
{a:rgju:}
argumentuje - argues v:
{a:rgju:z}
argumentující - argumentative adj:
{a:rgjHmentHtIv}
argumenty - arguments n: pl.
{a:rgjHmHnts}
archa úmluvy - ark of the covenant
aritmetický průměr - arithmetic mean
arkánum - arcanum n:
{a:rkHnHm}
atrium - atrium n:
{Jtri:Hm}
australský bumerang - kylie n:
z jedné starny plochý, z druhé vypouklý
babtistérium - baptistery n:
{bEptHstri:}
báňský průmysl - mining n:
{mTnIN}
baptisterium - baptistry n:
Barnum - Barnum n: [jmén.]
příjmení {ba:rnHm}
barycentrum - barycentre n:
baryum - barium n:
{beri:Hm}
Beaumont - Beaumont n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké {bCmOnt}
begum - begum n:
beneficium - benefice n:
benzinová pumpa - filling station n:
benzinová pumpa - petrol pump n:
benzinová pumpa - petrol station
berkelium - berkelium n: [chem.] [jmén.]
berylium - beryllium n:
{bRIli:Hm}
Beryllium - Be
Vdechování prachu nebo výparů b. (a sloučenin) může způsobit závažné nemoci plic. Mohou být smrtelné. Může také způsobit rakovinu plic. {bi:}
Beryllium - Beryllium
Vdechování prachu nebo výparů b. (a sloučenin) může způsobit závažné nemoci plic. Mohou být smrtelné. Může také způsobit rakovinu plic. {bRIli:Hm}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit um do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "um" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž