Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (česko-polský slovník)

 

Pro český výraz ion bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 63).

 

český výraz CZ   Pl polský překlad
Ion - Jon
Abolicionismus - Abolicjonizm
aniont - anion
biogeografický region - region biogeograficzny
Dionýsos - Dionizos
ekoregion - strefy ekologiczne
Expresionismus - Ekspresjonizm
Fermion - Fermion
File Allocation Table - File Allocation Table
Global Positioning System - Global Positioning System
Hyperion (měsíc) - Hyperion (księżyc)
Hyperion (mytologie) - Hyperion (mitologia)
Impresionismus - Impresjonizm
institucionalizace - instytucjonalizacja
institucionální aktivita - działalność instytucjonalna
institucionální struktura - struktura instytucjonalna
ionosféra - jonosfera
iont - jon
Iontová vazba - Wiązanie jonowe
Iracionální číslo - Liczby niewymierne
Kamion - Samochód ciężarowy
Kategorie:Nacionalismus - Kategoria:Nacjonalizm
kationt - kation
Kvaternion - Kwaterniony
legislativa regionální - prawo regionalne
měnič ion - wymieniacz jonowy
Methionin - Metionina
milión - milion
Mion - Mion
Multipurpose Internet Mail Extensions - Multipurpose Internet Mail Extensions
nacionalismu - nacjonalizm
Nacionalismus - Nacjonalizm
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
park národní regionální - park regionalny
plán regionální - plan regionalny
plánování regionální - planowanie regionalne
právo provinční/ regionální - prawo lokalne
právo regionální - prawo regionalne
Prion - Priony
Public relations - Public relations
Racionální číslo - Liczby wymierne
radionuklid - radionuklid
Region - Region (geografia)
region - region
region biogeografický - region biogeograficzny
region ekonomický - region gospodarczy
rozvoj regionální - rozwój regionalny
Science fiction - Fantastyka naukowa
Sionismus - Syjonizm
Souhvězdí Orionu - Orion (gwiazdozbiór)
Stadion - Stadion
statistika regionální - statystyka regionalna
struktura regionální - struktura regionalna
Subversion - Subversion
Špionáž - Szpiegostwo
Triskelion - Triskelion
úmluva regionální - umowa międzynarodowa o zasięgu regionalnym
úřad provinční/ regionální - władze lokalne
úřad regionální - władze lokalne
View lemma information - indykowate
výměna ion - wymiana jonowa
Wikcionář - Wikisłownik
záření ionizující - promieniowanie jonizujące
záření neionizující - promieniowanie niejonizujące

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit ion do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ion" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama