Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ion bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ion - ion
{THn}
(Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft - MADMEL [zkr.] [voj.]
(profesionální) boxer; rváč - fighter n:
amerikanismus {fTtR}
10 milionů rupií - crore
abolicionista - abolitionist n:
{EbHlILHnHst}
absorbovaná dávka (ioniz. záření) - absorbed dose [eko.]
abstraktní expresionismus - abstract expressionism
umělecký směr
Advanced Aircrew Vision Protection - AAVP [zkr.] [voj.]
Advanced Concept Technology Demonstration - ACTD [zkr.] [voj.]
Advanced Distributed Simulation - ADS [zkr.] [voj.]
{Edz}
Advanced Technology Demonstration - ATD [zkr.] [voj.]
Advanced Technology Transition Demonstration - ATTD [zkr.] [voj.]
Advanced Thermionics Research Initiative - ATRI [zkr.] [voj.]
AEC Atomic Energy Commission - Atomic Energy Commission [eko.]
aerobiont - aerobiont [eko.]
Aerospace Medicine Consultation Service - ACS [zkr.] [voj.]
Age/Sex/Location (or Language)? - A/S/L [zkr.]
Air Education and Training Command - AETC [zkr.] [voj.]
Air Force Acquisition Executive - AFAE [zkr.] [voj.]
Air Force Geographic Information Handling System - AFGIHS [zkr.] [voj.]
Air Force Mission Support System - AFMSS [zkr.] [voj.]
Air Force Special Operations Command - AFSOC [zkr.] [voj.]
Air Force Technical Applications Center - AFTAC [zkr.] [voj.]
Air National Guard - ANG [zkr.] [voj.]
{EN}
Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment - ABLE ACE [zkr.] [voj.]
Aircraft Propulsion Subsystem Integration (JTDE & JETEC) - APSI [zkr.] [voj.]
akcionář - shareholder n:
{LerhCldR}
akcionář - stockholder n: [amer.]
{sta:khCldR}
akcionáři - shareholders n:
{LerhCldRz}
akcionáři - stockholders n: pl. [amer.]
{sta:khCldRz}
Albion - Albion
{Elbi:Hn}
All But Dissertation - ABD [zkr.]
American Association for the Advancement of Science - AAAS [zkr.] [voj.]
American Civil Liberties Union - ACLU
American Standard Code for Information Interchange - ASCII n: [zkr.] [it.]
kód, ve kterém jsou znaky reprezentovány čísly od 0 do 127 {Eski:}
amfibiont - amphibiont [eko.]
amnion - amnion
amonný iont - ammonium ion n: [chem.]
amplion - amplifier n:
{EmplHfTR}
amplion - reproducer n:
amplión - tannoy n:
anion - anion [eko.]
aniont - anion n:
aniontový - anionic
anionty - anions n: pl.
Associated television - ATV [zkr.]
Association of Southeast Asian Nations - ASEAN n: [zkr.] [polit.]
{Hzi:Hn}
Asuncion - Asuncion n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {HsAnLHn}
Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution - Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution [eko.]
atmosférický ion - atmospheric ion [eko.]
Atomic Energy Commission AEC - Atomic Energy Commission [eko.]
Attention - ATTN [zkr.]
aukcionář - auctioneer n:
{a:kLHnIr}
Aviation Battery Standardization - AVBATTS [zkr.] [voj.]
avionika - avionic
{Jvi:a:nIk}
Back Of The Envelope Calculation - BOTEC [zkr.]
Ballistic Missile Defense Organization - BMDO [zkr.] [voj.]
batalion - battalion n:
{bHtEljHn}
bataliony - battalions n: pl.
{bHtEljHnz}
Battle Area Interdiction - BAI [zkr.] [voj.]
bilión - trillion n:
(10^12) {trIljHn}
bilióntý - trillionth adj:
(10^12)
bilióny - trillions n: pl.
(10^12) {trIljHnz}
Billion Instruction Per Second - BIPS [zkr.] [voj.]
bionafta - biodiesel
bionický - bionic adj:
bionika - bionics n:
bionomie - bionomics [eko.]
biont - biont
bioregion - bioregion [eko.]
Blade Life Analysis and Design Evaluation for Gas Turbines - BLADE-GT [zkr.] [voj.]
briony - briony
Broad Sweeping Generalization - BSG [zkr.]
Budget Estimate Submission - BES [zkr.] [voj.]
Call For Discussion - CFD [zkr.]
Canadian Broadcasting Corporation - CBC [zkr.]
CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic *** - Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
CGIAR Consultative Group for International Agricultural *** - Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]
cifršpión - beancounter n:
CITES Convention on International Trade in Endangered *** - Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]
City or Country / Profession / Status (married/single) - C/P/S [zkr.]
Closed-circuit television - CCTV [zkr.]
Code Division Muliple Access - CDMA [zkr.] [voj.]
Combined Release and Radiation Effects Satellite - CRRES [zkr.] [voj.]
Command, Control, and Communications - C3 [zkr.] [voj.]
Command, Control, Communication, and Computers - C4 [zkr.] [voj.]
Command, Control, Communications, and Intelligence - C3I [zkr.] [voj.]
Communications, Navigation, and Identification - CNI [zkr.] [voj.]
Competition in Contracting Act - CICA [zkr.] [voj.]
Compu$erve Information Service (tm) - CI$ [zkr.]
Compuserve Information System (tm) - CIS [zkr.]
Concepcion - Concepcion n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {kHnsepsi:Cn}
Consultative Group for International Agricultural *** - Consultative Group for International Agricultural *** [eko.]
Control of Pollution Act - Control of Pollution Act [eko.]
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** - Convention for the Prevention of Marine Pollution *** [eko.]
Convention on International Trade in Endangered Species *** - Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]
Convention on the Conservation of Antarctic *** - Convention on the Conservation of Antarctic *** [eko.]
Convention on the Conservation of European Wildlife *** - Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]
Convention on the Prevention of Marine Pollution *** - Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** [eko.]
Convention to Protect the Ozon Layer - Convention to Protect the Ozon Layer [eko.]
Cop Shop (police station) - CS [zkr.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ion do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ion" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž