Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ad bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
plošné zakládání - shallow foundation [stav.]
- čárka nad písmenem - macron
1. max. úroveň koncentrace, 2. max. hladina kontaminantu - MCL [eko.]
11. listopadu - Veterans Day
abecední pořadí - alphabetical order
absolutní farad - abfarad
absolutní vládce - absolute ruler
absolutní vládce - autocrat n:
{OtHkrEt}
ad libitum - ad lib
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
Ada - Ada n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {JdH}
adagio - adagio
{Hda:Gi:C}
Adair - Adair n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {Hder}
adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou - adactylia n:
Adam - Adam
{EdHm}
Adams - Adams n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {EdHmz}
Adamson - Adamson n: [jmén.]
příjmení {EdHmsHn}
adaptabilita organismu - organism adaptability [eko.]
adaptace - acclimation [eko.]
{EklHmJLHn}
adaptace - adaptation n:
{EdHptJLHn}
adaptace - adaptation. [eko.]
adaptace - adaptations n: pl.
{EdEptJLHnz}
adaptace - adjustment n:
{HZAstmHnt}
adaptace - alteration n:
{OltRJLHn}
adaptér - adapter n:
{HdEptR}
adaptér - adaptor
{HdEptR}
adaptéry - adapters n: pl.
{HdEptRz}
adaptivně - adaptively adv:
adaptivní - adaptive adj:
{HdEptIv}
adaptivní logika - adaptive logic n: [tech.]
adaptivnost systému - system adaptibility [eko.]
adaptovaní - adapting v:
{HdEptIN}
adaptovaný - refurbished adj:
{ri:fRbILt}
adaptovat - adapt v:
{HdEpt}
Addams - Addams n: [jmén.]
příjmení {EdHmz}
addendum - addenda pl. sl.
Addis - Addis n: [jmén.]
příjmení {a:dIs}
Addison - Addison n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {EdHsHn}
addukce - adduction
adduktor - adductor
adein - adenine n:
{EdHni:n}
adekvátně - adequately adv:
{EdHkwHtli:}
adekvátní - adequate
{EdHkwHt}
adekvátní dolní mez bezpečnosti - adequate margin of safety [eko.]
Adeline - Adeline
{EdHlTn}
Aden - Aden n: [jmén.]
příjmení {JdHn}
adenitida - adenitis
adenoidní - adenoid [med.]
adenoidní - adenoidal adj:
adenokarcinom - adenocarcinoma
adenom - adenoma n:
adenomyóza - adenomyosis
adenosin - adenosine n:
adenosindifosfát - ADP n: [chem.]
adenovirus - adenovirus
adept - adept n:
{Hdept}
adermin - adermin
adherentní - adherent adj:
{HdhIrHnt}
adheze - adhesion
adhezivní - adhesive adj:
{Edhi:sIv}
adhezní - adhesive
{Edhi:sIv}
ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.) - acceptable daily intake (ADI) of harmful substance [eko.]
adiabatický - adiabatic adj:
adiabaticky - adiabatically adv:
adice - addition n:
{HdILHn}
ad - adieu
{Hdu:}
ad - adieux
adipozita - adiposis
aditiv - additive n:
{EdHtIv}
aditiva - additive n:
{EdHtIv}
aditiva - additives n: pl.
{EdHtIvz}
aditivita - additivity
aditivní - additive adj:
{EdHtIv}
adjektivní - adjectival adj:
adjektivní - adjective adj:
{EZIktIv}
adjektivum - adjective
{EZIktIv}
adjudikace - adjudication n:
{HZu:dHkJLHn}
adjudikatorní - adjudicatory adj:
adjunkt - adjunct
{EZANkt}
adjustace - adjustment n:
{HZAstmHnt}
adjutant - adjutant n:
{EZHtHnt}
Adkins - Adkins n: [jmén.]
příjmení {EdkInz}
Adler - Adler n: [jmén.]
příjmení {EdlR}
administrace - administration n:
{EdmInIstrJLHn}
administrační - administrative adj:
{HdmInHstrJtIv}
administrativa - administration n:
{EdmInIstrJLHn}
administrativa - paperwork n:
{pJpRwRk}
administrativně - administratively adv:
{EdmInHstrJtIvli:}
administrativní - administrative adj:
{HdmInHstrJtIv}
administrativní akce - administrative action [eko.]
administrativní jednoduchost - administrative simplicity [eko.]
administrativní opatření - administrative measures
administrativní poplatky - administrative charges. [eko.]
administrator - admin n: [it.]
administrátor - administrator n:
{HdmInHstrJtR}
admirál - admiral n:
{EdmRHl}
admiralita - admiralty n:
{EdmRHlti:}
admirálové - admirals n: pl.
{EdmRHlz}
admit - připustit

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ad do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ad" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž